1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła przedsiębiorczości i administracji w lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Zarządzanie w firmie deweloperskiej - nowość!

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1600.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Cel

Słuchacz studiów podyplomowych uzyska umiejętność samodzielnego przygotowania dokumentacji formalno – prawnej koniecznej do prowadzenia inwestycji budowlanej, jak również do przeprowadzenia komercjalizacji. Uzyska również wiedzę dotyczącą aktualnych przepisów prawnych, metod wspomagających planowanie inwestycji oraz szacowania kosztów i ryzyka prowadzonej inwestycji budowlanej.

Przeznaczenie

Studia adresowane są do wszystkich osób, które mają ukończone studia wyższe i zawodowo zajmują się lub zamierzają zajmować zagadnieniami z zakresu prawa inwestycyjnego, a w szczególności kadry kierowniczej i pracowników inwestorów, projektantów, spółdzielni mieszkaniowych, przedsiębiorstw budujących na sprzedaż domy i mieszkania, obiekty handlowo – usługowe itp., osób prowadzących nadzór inwestorski.

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 240 godzin zajęć realizowanych podczas 15 zjazdów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz przygotowanie i obrona projektu dyplomowego.

Program studiów

Podstawy organizacji i zarządzania (8 godzin)
Procesy i finansowanie inwestycji (24 godziny)
Prawo budowlane i postępowanie administracyjne (40 godzin)
Formalno – prawne przygotowanie inwestycji (20 godzin)
Ochrona środowiska w procesach inwestowania (24 godziny)
Podstawy budownictwa (32 godziny)
Umowy i zamówienia w procesie inwestycyjnym (24 godziny)
Przegląd nowoczesnych technologii w budownictwie w aspekcie zrównoważonego rozwoju (12 godzin)
Proces inwestycyjny – studia przypadków (20 godzin)
Podstawy marketingu i psychologii. Sztuka argumentacji (14 godzin)
Komercjalizacja, sprzedaż i wynajem (14 godzin)
Seminarium dyplomowe (8 godzin)

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test