1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła przedsiębiorczości i administracji w lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Zarządzanie sprzedażą

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1600.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Cel

Studia mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr do pełnienia funkcji kierowniczy w działach sprzedaży i działach handlowych. Ukierunkowanie na przekazanie nowoczesnej wiedzy oraz zapoznanie słuchaczy z metodami i narzędziami z obszaru zarządzania sprzedażą wzbogaci kwalifikacje słuchaczy poszukiwane szczególnie w obszarze handlu i dystrybucji.

Przeznaczenie

Studia kierowane są do menedżerów działów sprzedaży, kierowników zespołów handlowych i merchandiserów oraz osób przygotowujących się do pełnienia takich funkcji. Program przygotowany jest także z myślą o pracownikach innych działów (marketing, obsługa klienta) współpracujących z działem sprzedaży i pragnących zrozumieć zasady jego funkcjonowania. Oferta dotyczy także osób chcących prowadzić własne firmy handlowe.

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 192 godziny zajęć realizowanych podczas 12 zjazdów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Program studiów

Umiejętności Efektywnego Menedżera Sprzedaży:

 • Techniki perswazyjne i negocjacje handlowe (18 godzin)
 • Psychologia sprzedaży – czyli od ogółu do szczegółu (24 godziny)
 • Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa i techniki PR (12 godzin)
 • Budowanie efektywnego zespołu handlowego (12 godzin)

Marketing w pracy Efektywnego Menedżera Sprzedaży:

 • Merchandising (12 godzin)
 • Marketing strategiczny (8 godzin)
 • Imprezy wystawienniczo – targowe jako instrument aktywizacji sprzedawców (8 godzin)

Narzędzia pracy Efektywnego Menedżera Sprzedaży:

 • Zarządzanie logistyką i kanałami dystrybucji (12 godzin)
 • Rekrutacja i selekcja sprzedawców (12 godzin)
 • Budowa systemów motywacyjnych i wynagradzanie handlowców (12 godzin)
 • Strategia marki (8 godzin)
 • Zarządzanie relacjami z klientem (10 godzin)
 • Ocena aktywności i motywowanie zespołu handlowego (8 godzin)
 • Coaching w zarządzaniu (12 godzin)

Finanse a sprzedaż:

 • Podstawy analizy finansowej sprzedaży (12 godzin)
 • Planistyka i controling procesów sprzedaży (12 godzin)

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test