1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła przedsiębiorczości i administracji w lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Zarządzanie projektami

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1600.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Cel

Studia mają na celu zapoznanie uczestników z nowoczesną wiedzą obejmującą konkretne metody i narzędzia możliwe do zastosowania w zarządzaniu projektami oraz doskonalenie umiejętności niezbędnych przy realizacji projektów.

Przeznaczenie

Studia przeznaczone są dla członków zespołów projektowych, wykonawców prac projektowych oraz osób pragnących poznać, stosować i doskonalić metodykę oraz warsztat narzędziowy zarządzania projektami.

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 180 godzin zajęć realizowanych podczas 12 zjazdów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i warsztatów, podczas których uczestnicy stosują techniki i narzędzia pracy w projektach na przykładach szkoleniowych w formie zadań indywidualnych i zespołowych.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Program studiów

Kluczowe aspekty zarządzania projektem (24 godziny)
Zarządzanie potencjałem społecznym w projektach (16 godzin)
Negocjacje (8 godzin)
Metodyka zarządzania projektami (16 godzin)
Zarządzanie jakością projektów (8 godzin)
Zamówienia publiczne (16 godzin)
Biznes plan (16 godzin)
Finansowe aspekty zarządzania projektami (16 godzin)
MS Project – program komputerowy wspomagający zarządzanie projektami (12 godzin)
Studium wykonalności (16 godzin)
Metody oceny efektywności ekonomicznej projektów (16 godzin)
Prawne aspekty zarządzania projektami (16 godzin)

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test