1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła przedsiębiorczości i administracji w lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Zarządzanie organizacjami pozarządowymi

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1600.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Cel

Studia mają na celu przekazanie konkretnej wiedzy na temat zarządzania organizacjami pozarządowymi, ich funkcjonowania oraz współpracy z sektorem publicznym i biznesu. Studia przekazują umiejętność tworzenia, kierowania i pracy w organizacji pozarządowej.

Przeznaczenie

Studia skierowane członków organizacji pozarządowych, osób planujących założenia stowarzyszenia lub fundacji, pracowników organów administracji współpracujących z instytucjami sektora pozarządowego, przedsiębiorców oraz osób planujących zaangażowanie się w działalność społeczną (w tym osoby w średnim i starszym wieku).

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program obejmuje 192 godziny zajęć. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń oraz metod aktywizujących  - dyskusji, analizy przypadków i warsztatów.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz przygotowanie i obrona projektu dyplomowego.

Program studiów

Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim (16 godzin)
Podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych (24 godziny)
Formy i metody działania organizacji pozarządowej (32 godziny)
Zarządzanie w organizacji pozarządowej (56 godzin)
Finanse organizacji pozarządowej (32 godziny)
Marketing organizacji pozarządowych (16 godzin)
Grupowy projekt dyplomowy (16 godzin)

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test