1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła przedsiębiorczości i administracji w lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Zarządzanie ochroną zdrowia

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1800.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Zarząd Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej – STOMOZ w maju 2007 roku przyznał certyfikat dla programu kształcenia na kierunku studiów podyplomowych Zarządzanie ochroną zdrowia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Cel

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania publicznymi i prywatnymi podmiotami opieki zdrowotnej w warunkach reformy ochrony zdrowia.

Przeznaczenie

Studia przeznaczone są dla osób pełniących lub przygotowujących się do sprawowania funkcji kierowniczych oraz zatrudnionych w sekcjach ekonomicznych w zakładach opieki zdrowotnej.

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 220 godzin zajęć realizowanych podczas 14 zjazdów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i treningów.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz przygotowanie biznes planu dla własnej działalności. Obowiązkowe jest również uczestnictwo w treningu menedżerskim kończącym studia.

Program studiów

System ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce (12 godzin)
Organizacja opieki zdrowotnej (12 godzin)
Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia (12 godzin)
Polityka zdrowotna (8 godzin)
Podstawy prawne funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce (12 godzin)
Podstawy organizacji i zarządzania (12 godzin)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (12 godzin)
Zarządzanie strategiczne w zakładach opieki zdrowotnej (12 godzin)
Prawa pacjenta (4 godziny)
Promocja zdrowia (4 godziny)
Public relations w ochronie zdrowia (12 godzin)
Kontraktowanie usług medycznych (8 godzin)
Zamówienia publiczne (12 godzin)
Rachunek kosztów w ochronie zdrowia (16 godzin)
Zarządzanie finansami w ochronie zdrowia (16 godzin)
Elementy rachunkowości zarządczej w ochronie zdrowia (12 godzin)
Biznes plan dla zakładu opieki zdrowotnej (16 godzin)
Prawo pracy i negocjacje w sprawach pracowniczych (12 godzin)
Trening menedżerski (16 godzin)

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test