1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła przedsiębiorczości i administracji w lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Zarządzanie i marketing

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1550.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Cel

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do zarządzania organizacją w warunkach gospodarki rynkowej.

Przeznaczenie

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych szkół, o specjalnościach innych niż Zarządzanie i marketing – kadry kierowniczej różnych szczebli organizacji oraz osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 176 godzin zajęć realizowanych podczas 11 zjazdów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego.

Program studiów

Najnowsze tendencje w zarządzaniu organizacją (16 godzin) 
Zarządzanie strategiczne (16 godzin)
Zarządzanie potencjałem społecznym w organizacji (16 godzin)
Podstawy marketingu (16 godzin)
Zarządzanie logistyczne (8 godzin)
Zarządzanie jakością (8 godzin)
Psychologia zarządzania (8 godzin)
Zarządzanie w kategoriach projektu (8 godzin)
Budowanie strategii marketingowych (24 godziny)
Techniki promocji (16 godzin)
Biznes plan (8 godzin)
Negocjacje w zarządzaniu (8 godzin)
Zarządzanie finansami (24 godziny)

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test