1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła przedsiębiorczości i administracji w lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Trener biznesu

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 3300.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Studia prowadzone wspólnie z Europejskim Instytutem Psychologii Biznesu. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z polskim prawem oraz certyfikat Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu

 

Cel

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia szkoleń. Program jest tak skonstruowany, aby uczestnicy w pierwszym etapie mogli poznać i udoskonalić swój warsztat trenerski, a następnie podczas spotkań tematycznych zdobyli umiejętności przygotowania i prowadzenia szkoleń z zakresu coachingu, negocjacji i komunikacji interpersonalnej oraz psychologii sprzedaży.
Po ukończeniu studiów uczestnicy będą potrafili:

 • samodzielnie przygotować program szkolenia,
 • napisać cele poprawy efektywności treningu,
 • wykorzystywać w praktyce zasady uczenia osób dorosłych,
 • budować pozytywne nastawienie u słuchaczy,
 • dostosować się do różnych typów odbiorców,
 • wywierać skuteczny wpływ na słuchaczy podczas całego szkolenia,
 • stosować najskuteczniejsze techniki i metody treningowe,
 • radzić sobie z tremą przed występami publicznymi,
 • skutecznie rozwiązywać trudne sytuacje w grupie,
 • prowadzić szkolenie z zakresu coachingu, negocjacji oraz psychologii sprzedaży.

Przeznaczenie

Studia skierowane są do osób pragnących zdobyć zawód trenera, zajmujących się szkoleniami, trenerów wewnętrznych oraz pracowników działów personalnych.

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 208 godzin zajęć realizowanych podczas 13 zjazdów. Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń indywidualnych i grupowych, odgrywanie ról, mini-wykładów, autotestów, prezentacji, dyskusji, symulacji, analizy przypadków, nagrań i analizy video.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy, uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz przygotowanie i przeprowadzenie fragmentu szkolenia (egzamin praktyczny).

Program studiów:

Przygotowanie do prowadzenia szkoleń – planowanie i projektowanie szkoleń (16 godzin)
Umiejętności autoprezentacji i prezentacji na szkoleniu (32 godziny)
Metody i techniki prowadzenia szkoleń (16 godzin)
Dynamika grupy (16 godzin)
Osobiste plany rozwoju zawodowego (32 godziny)
Spotkania tematyczne
Coaching (32 godziny)
Negocjacje i komunikacja interpersonalna (32 godziny)
Psychologia sprzedaży (32 godziny)

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test