1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła przedsiębiorczości i administracji w lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Menedżer infrastruktury technicznej w ochronie zdrowia - nowość!

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1500.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Cel

Studia maja na celu:

  • Edukację w zakresie obowiązujących prawnych wymogów standaryzacyjnych dla placówek szpitalnych stanowiących podstawę do zarządzania placówkami ochrony zdrowia
  • Przekazanie wiedzy na temat najnowszych technologii dla medycyny oferowanych przez firmy medyczne, a przez to wykształcenie umiejętności racjonalnego i świadomego wyboru i konfiguracji nabywanego sprzętu w kontekście realnych potrzeb i tynkowych trendów rozwojowych
  • Stworzenie płaszczyzny do naturalnej wymiany doświadczeń w gronie biorących udział w studiach przedstawicieli placówek medycznych oraz prowadzących zajęcia przedstawicieli producentów sprzętu, doświadczonych lekarzy i pracowników firm z otoczenia ochrony zdrowia
  • Wykształcenie umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów w oparciu o wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas zajęć i praktyk w placówkach szpitalnych
  • Ukierunkowanie na użytkowe walory zdobywanej wiedzy, inspirującej do podejmowania doraźnych i strategicznych racjonalnych decyzji.

Przeznaczenie

Oferta skierowana jest do absolwentów wyższych uczelni i studentów ostatnich lat studiów wyższych pragnących zdobyć nowy poszukiwany na rynku zawód, a w szczególności do kadry menedżerskiej i pracowników administracyjno – technicznych SPZOZ i NZOZ.

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 224 godziny zajęć realizowanych podczas 13 zjazdów. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, ćwiczeń, wykładów i laboratoriów.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz poświadczenie odbycia obowiązkowych praktyk (60 godzin).

Program studiów

Standaryzacja sanitarno – epidemiologiczna w procesach zarządzania obiektami ochrony zdrowia i działań planistyczno – rozwojowych (8 godzin)
Podstawy organizacji oddziałów szpitalnych (36 godzin)
Współczesne technologie medyczne (124 godziny)
Informatyzacja w ochronie zdrowia (20 godzin)
Meble medyczne (4 godziny)
Rozwiązania technologiczne w budownictwie szpitalnym (8 godzin)
Zamówienia publiczne (8 godzin)
Finansowanie w ochronie zdrowia (8 godzin)
Przekształcenia własnościowe w ochronie zdrowia (8 godzin)

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test