1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła przedsiębiorczości i administracji w lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Coaching

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 2500.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Cel

Studia mają na celu przekazanie konkretnej wiedzy na temat coachingu jako metody rozwojowej dla biznesu, jej narzędzi i procesów zgodnie ze światowymi standardami wg ICF (International Coach Federation), przećwiczenie tych narzędzi i procesów w intensywnej praktyce treningowej, w przyjaznym środowisku pod opieką doświadczonych coachów, rozwijanie umiejętności „miękkich”, kluczowych dla coachingu (poprzedzane autodiagnozą). Po zakończeniu studiów każdy słuchacz będzie miał podstawową wiedzę i umiejętności aby prowadzić coaching oraz wiedzę na temat swoich ścieżek rozwojowych służących pogłębianiu umiejętności i kompetencji.

Przeznaczenie

Studia przeznaczone są dla menedżerów HR z doświadczeniem w zarządzaniu zasobami ludzkimi, dla trenerów i coachów wewnętrznych firm, dla menedżerów zarządzających zespołami i projektami, dla właścicieli i osób zarządzających firmami oraz tych, którzy swoją przyszłość zawodową łączą z zawodem coacha.

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 176 godzin zajęć realizowanych podczas 11 zjazdów. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów interaktywnych. Proponowane formy dydaktyczne to: mini-wykłady, prezentacje na forum grupy, analiza materiałów audiowizualnych, ćwiczenia indywidualne i w grupach z narzędziami coachingowymi, gry biznesowe, mindmapping, sesje coachingowe w których słuchacze występują najpierw jako klient, a następnie jako coach.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy, uzyskanie wymaganych zaliczeń przewidzianych
w programie studiów oraz przeprowadzenie zajęć w roli coacha (egzamin praktyczny).

Program studiów

Trening integracyjny (16 godzin)
Komunikacja interpersonalna – podstawowa umiejętność dobrego coacha (16 godzin)
Coaching jako proces zmiany (16 godzin)
Metaprogramy jako intelektualne programy mózgu ludzkiego (16 godzin)
Narzędzia werbalne w pracy coacha (16 godzin)
Przebieg procesu coachingu (8 godzin)
Definiowanie i realizacja celów w pracy z klientem (8 godzin)
Praktyczne wykorzystanie coachingu w biznesie (8 godzin)
Motywacja – podstawy wiedzy o motywacji (8 godzin)
Jak zarządzać samym sobą (8 godzin)
Coaching jako praca z przekonaniami klienta (8 godzin)
Inteligencja emocjonalna w pracy coacha (16 godzin)
Dodatkowe narzędzia w pracy coacha (8 godzin)
Analiza trendów na rynku szkoleniowym w Polsce i na świecie (8 godzin)
Trening egzaminacyjny (16 godzin)

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test