1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła przedsiębiorczości i administracji w lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1650.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Cel

Studia mają na celu przygotowanie do międzynarodowych egzaminów na audytora wewnętrznego Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), uprawniających  do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w administracji publicznej i poza nią (w biznesie).

Przeznaczenie

Studia przeznaczone są dla wszystkich absolwentów wyższych uczelni pragnących zdobyć zawód audytora wewnętrznego a także dla audytorów i kontrolerów, pragnących poszerzyć swoje umiejętności praktyczne.

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć realizowanych podczas 13 zjazdów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego.

Program studiów

Podstawy audytu wewnętrznego (8 godzin)
Mikro i Makroekonomia (20 godzin)
Rachunkowość finansowa (12 godzin)
Finanse publiczne (12 godzin)
Zarządzanie ryzykiem (8 godzin)
Analizy biznesowe (16 godzin)
Standardy audytu wewnętrznego (20 godzin)
System kontroli (20 godzin)
Zarządzanie (10 godzin)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (6 godzin)
Planowanie i kontrola funkcji marketingowej (8 godzin)
Metodyka przeprowadzania audytu wewnętrznego (20 godzin)
Statystyka w audycie (12 godzin)
Audyt systemów informatycznych (8 godzin)
Corporate Governance (4 godziny)
Wykrywanie oszustw i nadużyć (8 godzin)
Prawo gospodarcze (8 godzin)

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test