1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła przedsiębiorczości i administracji w lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Zarządzanie

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 1550.00 pln 1550.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Przygotujemy Cię do pełnienia funkcji zarządzania procesami i przedsięwzięciami w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym. Ukształtujemy w Tobie umiejętności rozwiązywania problemów w zakresie m.in.: projektowania nowych i restrukturyzowania istniejących procesów i systemów zarządzania. Przygotujemy Cię do organizowania i zarządzania projektami, jakością, innowacjami, procesami logistycznymi. Dodatkowo będziesz potrafił wykorzystywać systemy komputerowe, wspomagające proces decyzyjny.
Jako absolwent będziesz potrafił zajmować się organizacją i  zarządzaniem finansów, a program wzbogacony o zajęcia z przedsiębiorczości, zarządzania zasobami ludzkimi, negocjacji czy marketingu wspomoże Cię w prowadzeniu własnej działalności.

Specjalności:

Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą
Będziesz potrafił wykorzystać umiejętności w zakresie weryfikacji pomysłów przedsiębiorczych i uruchomienia działalności firmy, prowadzenia działalności gospodarczej od strony finansowej i prawnej, analizy rynku i działań marketingowych, zarządzania relacjami z klientami, budowy strategii rozwoju firmy, prowadzenia działalności w Internecie, itp. 
Marketing i badania społeczne – nowość!
badań marketingowych. Zdobędziesz kompetencje do tworzenia strategii marketingowych na podstawie zebranych informacji rynkowych.
Zamówienia publiczne – nowość! (specjalność międzykierunkowa dostępna także dla studentów Administracji oraz Finansów i Rachunkowości)
Będziesz przygotowany do zawodu specjalisty ds. zamówień publicznych, w tym do samodzielnego prowadzenia i nadzorowania postępowań dotyczących zamówień publicznych m.in. w jednostkach sektora finansów publicznych.
Zarządzanie ochroną środowiska
Będziesz potrafił wykorzystać umiejętności w zakresie opracowywania systemów zarządzania środowiskowego, programów zrównoważonego rozwoju regionów, powiatów i gmin, wdrażania w przedsiębiorstwach normatywnych systemów zarządzania środowiskowego.
Zarządzanie potencjałem społecznym
Będziesz potrafił opracować strategie personalne, budować wewnętrzne relacje pracownicze, planować szkolenia i rozwój pracowników, wykorzystywać systemy informatyczne w zarządzaniu personelem.

Perspektywy zawodowe

Przygotujemy Cię do pracy w:
•    obszarze marketingu, zasobów ludzkich, finansów,
•    organizacjach gospodarczych i samorządowych,
•    przedsiębiorstwach i instytucjach na stanowisku menedżera średniego i wyższego szczebla,
•    instytucjach zagranicznych i międzynarodowych związanych z biznesem,
•    placówkach naukowo – badawczych,
•    agencjach konsultingowych,
•    szkolnictwie.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja kandydatów na Studia Inżynierskie składa się z następujących etapów:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
  • Formularz można w dowolnym momencie wypełnić, uzupełnić lub poprawić, wymaga to tylko ponownego wejścia na stronę systemu rekrutacji Internetowej WSPA
  • W biurze rekrutacji WSPA udostępnione są dla Państwa stanowiska komputerowe, które umożliwią Państwu skorzystanie z Internetowej rekrutacji, a w razie pytań lub wątpliwości pracownik WSPA zapewni Państwu niezbędną pomoc.
 2. Przygotowanie potrzebnych załączników:
  • formularz zgłoszeniowy,
  • kserokopia świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA),
  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA),
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (format 35mm x 45 mm),
  • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA),
  • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu objętego promocją),
  • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki – dotyczy wyłącznie studiów inżynierskich - (Informatyka, Gospodarka Przestrzenna, Transport, Architektura i urbanistyka). Badanie należy wykonać w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy,
  • dane do faktury (opcjonalnie).
 3. Dokonanie opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu objętego promocją).
  • PROMOCJA OPŁATY WPISOWEJ w okresie od 01.06.2012 do 31.08.2012 opłata wynosi 0 zł.
 4. Wizyta w biurze rekrutacji WSPA.
  • Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze rekrutacji WSPA do dnia 31.08.2012 r.
  • Dodatkowo zostaniecie Państwo poproszeni o podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych.

Biuro rekrutacji

WSPA Lublin, ul. Bursaki 12, pok. 114, I piętro;
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
tel. 81 740 84 73
e-mail: rekrutacja@wspa.pl
Emilia Fijałkowska – Asystentka ds. Rekrutacji i Promocji.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test