1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła przedsiębiorczości i administracji w lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Stosunki międzynarodowe

Wydział Nauk Społecznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 1650.00 pln 1650.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Poznasz funkcjonowanie płaszczyzn współpracy międzynarodowej oraz zdobędziesz umiejętność analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej. W ramach kierunku poznasz dwa języki obce, w tym jeden na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Specjalności:

Biznes międzynarodowy
Będziesz potrafił wykorzystywać narzędzia marketingowe w międzynarodowej działalności gospodarczej. Będziesz przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach utrzymujących kontakty biznesowe z partnerami zagranicznymi, jak też do podjęcia własnej działalności gospodarczej z udziałem wymienionych partnerów.
Służba dyplomatyczna i konsularna
Będziesz przygotowany do podjęcia pracy przy obsłudze kontaktów z partnerami zagranicznymi w przedsiębiorstwach oraz w jednostkach samorządu terytorialnego. Będziesz posiadał kompetencje do podjęcia pracy w przedstawicielstwach regionalnych przy Unii Europejskiej. Zdobędziesz także rozległą wiedzę na temat prawa dyplomatycznego i konsularnego, protokołu dyplomatycznego, a także z zakresu dyplomacji ekonomicznej.
Współpraca transgraniczna
Nabędziesz umiejętność nawiązywania współpracy gospodarczej z partnerami ze Wschodu, będziesz przygotowany do pracy w instytucjach i organizacjach publicznych oraz przedsiębiorstwach prywatnych współpracujących z podmiotami zza wschodniej granicy, jak też podjęcia własnej działalności gospodarczej z ich udziałem. Będziesz znał podstawy prawne współdziałania podmiotów rządowych, samorządowych, pozarządowych i prywatnych w Polsce i za wschodnią granicą UE.
Lobbing gospodarczy i polityczny – nowość
Będziesz znał podstawy lobbingu politycznego i gospodarczego na poziomie narodowym i w ramach Unii Europejskiej. Wiedzę uzupełnią umiejętności rozpoznawania podmiotów, uwarunkowań prawnych i zjawisk lobbingu, a także wykorzystywania różnych strategii lobbingowych oraz istniejących procedur dostępu do procesów decyzyjnych w Polsce i UE.

Perspektywy zawodowe

Przygotujemy Cię do pracy w:

 • instytucjach i urzędach Unii Europejskiej,
 • placówkach dyplomatycznych,
 • organach administracji państwowej,
 • organizacjach międzynarodowych, rządowych i pozarządowych,
 • konsulatach i przedstawicielstwach państw w Polsce,
 • placówkach naukowo-badawczych,
 • placówkach kulturalno – oświatowych,
 • firmach ubezpieczeniowych, finansowych i leasingowych,
 • przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych,
 • środkach masowego przekazu,
 • agencjach reklamowych, marketingowych i wydawniczych,
 • firmach spedycyjnych obsługujących ruch zagraniczny.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja kandydatów na Studia licencjackie składa się z następujących etapów:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
  • Formularz można w dowolnym momencie wypełnić, uzupełnić lub poprawić, wymaga to tylko ponownego wejścia na stronę systemu rekrutacji Internetowej WSPA
  • W biurze rekrutacji WSPA udostępnione są dla Państwa stanowiska komputerowe, które umożliwią Państwu skorzystanie z Internetowej rekrutacji, a w razie pytań lub wątpliwości pracownik WSPA zapewni Państwu niezbędną pomoc.
 2. Przygotowanie potrzebnych załączników:
  • formularz zgłoszeniowy,
  • kserokopia świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA),
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (format 35mm x 45 mm),
  • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA),
  • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu objętego promocją),
  • dane do faktury (opcjonalnie).
 3. Dokonanie opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu objętego promocją).
  • PROMOCJA OPŁATY WPISOWEJ w okresie od 01.06.2012 do 31.08.2012 opłata wynosi 0 zł.
 4. Wizyta w biurze rekrutacji WSPA.
  • Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze rekrutacji WSPA do dnia 31.08.2012 r.
  • Dodatkowo zostaniecie Państwo poproszeni o podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych.

Biuro rekrutacji

WSPA Lublin, ul. Bursaki 12, pok. 114, I piętro;
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
tel. 81 740 84 73
e-mail: rekrutacja@wspa.pl
Emilia Fijałkowska – Asystentka ds. Rekrutacji i Promocji.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test