1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła przedsiębiorczości i administracji w lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Ewaluacja w oświacie/projekcie

Wydział Nauk Społecznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1500.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Cel

Celem studiów jest uświadomienie wpływu ewaluacji wewnętrznej na przebieg procesu ewaluacji zewnętrznej, przekazanie niezbędnej wiedzy praktycznej w zakresie przeprowadzania ewaluacji projektów i działań szkoły/placówki oświatowej, podniesienie kwalifikacji z zakresu ewaluacji, zwiększenie świadomości na temat roli ewaluacji w procesie zarządzania, wiedzy na temat narzędzi ewaluacji wykorzystywanych w zarządzaniu jakością, umiejętności opracowywania dokumentacji potrzebnej do zamawiania ewaluacji u specjalistów zewnętrznych.

Przeznaczenie

Studia skierowane są do osób, które chcą zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności
z zakresu ewaluacji działań, projektów, a także nauczycieli wszystkich typów szkół
i placówek oraz Rad Pedagogicznych.

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program obejmuje 200 godzin zajęć realizowanych podczas 13 zjazdów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów popartych przykładami ilustrującymi omawiane zagadnienia, prezentacji multimedialnych, dyskusji, zajęć warsztatowych, laboratoriów, ćwiczeń symulacyjnych. Proces edukacji jest wspomagany pracami zapewniającymi kompleksowe i zindywidualizowane podejście do każdego słuchacza.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Program studiów

Ewaluacja jako dziedzina badań (4 godziny)
Ewaluacja w szkole. Podstawa prawna ewaluacji wewnętrznej oraz jej miejsce w planie nadzoru pedagogicznego (12 godzin)
Metodologia badań ewaluacyjnych i ewaluacji wewnętrznej. Narzędzia wspomagające ewaluację wewnętrzną
Badania ilościowe w ewaluacji (założenia i zastosowanie) (32 godziny)
Badania jakościowe w ewaluacji (założenia i zastosowanie) (32 godziny)
Wskaźniki i kryteria ewaluacji (8 godzin)
Rola i zadania dyrektora/koordynatora projektu oraz zespołu w procesie ewaluacji wewnętrznej (4 godziny)
Planowanie i projektowanie ewaluacji wewnętrznej (52 godziny)
Ewaluacja projektów (16 godzin)
Wykorzystanie wniosków z ewaluacji wewnętrznej dla poprawy funkcjonowania placówki. Raport ewaluacyjny (32 godziny)
Zlecanie ewaluacji i ocena raportów, wykorzystanie wniosków (8 godzin)

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test