1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła przedsiębiorczości i administracji w lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Doradztwo zawodowe

Wydział Nauk Społecznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1300.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

 

Cel

Studia przygotowują do pełnienia roli doradcy zawodowego. Ich celem jest przekazanie teoretycznych i prawnych podstaw doradztwa, zrozumienie istoty poradnictwa zawodowego, uświadomienie charakterystycznych dla zawodu problemów i zagadnień, zasad rozwoju zawodowego oraz wykształcenie lub udoskonalenie umiejętności doradczych ułatwiających pracę indywidualną i grupową z uwzględnieniem zmieniającego się zapotrzebowania na rynku pracy w zetknięciu oczekiwań pracodawca – pracownik.

Przeznaczenie

Adresatami studiów są osoby posiadające wyższe wykształcenie, które chcą uzupełnić lub wzbogacić swoją wiedzę z zakresu problematyki poradnictwa i doradztwa zawodowego. Absolwenci studiów będą przygotowani do pracy w szkołach, studenckich biurach karier,
w urzędach pracy, centrach informacji zawodowej, młodzieżowych centrach kariery. Uzyskaną wiedzę będą mogli wykorzystać na stanowiskach menedżerów działów personalnych, specjalistów ds. szkoleń zawodowych, trenerów.

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program obejmuje 350 godzin zajęć realizowanych podczas 22 zjazdów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i warsztatów.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

Program studiów

Trening integracyjny (8 godzin)
Wprowadzenie do wiedzy o poradnictwie zawodowym (definicje, teorie, rys historyczny) (8 godzin)
Biomedyczne podstawy poradnictwa zawodowego (12 godzin)
Klasyfikacja zawodów i specjalności. Wybrane zagadnienia prawne doradztwa zawodowego (24 godziny)
Etyka doradztwa zawodowego (4 godzin)
Metodyka doradztwa zawodowego (16 godzin)
Narzędzia i metody badań poradnictwa indywidualnego (28 godzin)
Poradnictwo grupowe. Stosowanie wybranych metod i narzędzi (28 godzin)
Teorie rozwoju osobowości i ich zastosowanie w poradnictwie zawodowym (20 godzin)
Planowanie kariery, przygotowanie do aktywnego poruszania się po rynku pracy (20 godzin)
Nowoczesne technologie informacyjne w warsztacie pracy doradcy (12 godzin) lab.
Rynek pracy w Polsce i UE – tendencje i trendy (12 godzin)
Rynek usług edukacyjnych w Polsce i UE, dostosowanie zapotrzebowania ryku do edukacji (8 godzin)
Poradnictwo edukacyjne i zawodowe w Polsce i na świecie (12 godzin)
Poradnictwo zawodowe wobec osób niepełnosprawnych (20 godzin)
Praca doradcza z klientem odmiennym kulturowo (4 godziny)
Rozwój zawodowy – wsparcie dla bezrobotnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (12 godzin)
Warsztat pracy doradcy – style pracy, kompetencje doradcy (12 godzin)
Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja w pracy doradcy (12 godzin)
Coaching w pracy doradcy (12 godzin)
Umiejętności psychologiczne doradcy zawodowego (12 godzin)
Pedagogiczne i socjologiczne aspekty poradnictwa zawodowego (12 godzin)
Ewaluacja pracy doradcy – rozwój kariery własnej (12 godzin)
Diagnostyka pedagogiczna i psychologiczna – narzędzia psychologicznego pomiaru
w pracy doradcy zawodowego (12 godzin)
Rozmowa doradcza (6 godzin)
Seminarium dyplomowe (12 godzin)

 

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test