1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła przedsiębiorczości i administracji w lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Socjologia

Wydział Nauk Społecznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 1550.00 pln 1550.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 1700.00 pln 1700.00 pln
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Studia I stopnia

Kończąc socjologię będziesz potrafił analizować interesujące zjawiska społeczne i kulturowe, wykorzystując róże metody badawcze: wywiady, ankiety, zdjęcia, filmy. Uzyskasz odpowiedni poziom umiejętności do projektowania i prowadzenia badań rynkowych oraz innych przedsięwzięć promocyjnych. Nabyte kwalifikacje umożliwią Ci efektywne zarządzanie oraz promowanie firmy i jej produktów.

Specjalności:

Doradztwo zawodowe
Poznasz techniki aktywnego poszukiwania pracy. Będziesz potrafił projektować kariery zawodowe w oparciu o procedury pomiaru, sporządzać ekspertyzy doradcze, pracować z grupą, a także indywidualnym klientem.
Marketing i promocja
Jako absolwent będziesz komunikować się z otoczeniem biznesowym, będziesz wiedział, jak tworzyć strategię budowania marki i projektować systemy promocji, w jaki sposób systematycznie zbierać i analizować wyniki badań związanych z sytuacją marketingową przedsiębiorstwa.
Problemy społeczne
Będziesz przygotowany do pracy w instytucjach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, jako ekspert w projektach społecznych.Zdobędziesz wiedzę na temat polityki społecznej, różnorodnych problemów społecznych, takich jak: patologie społeczne, bezrobocie, niepełnosprawność.
Społeczne aspekty organizacji – nowość!
Jako absolwent będziesz posiadać wiedzę o relacjach i mechanizmach społecznych zachodzących w organizacji. Będzisz przygotowany do uczestnictwa w projektowaniu zmian, będziesz potrafił wykorzystać wiedzę z zakresu zachowań ludzi w organizacji do efektywnej pracy zespołowej. Nabędziesz także kompetencje do kierowania zespołami pracowników.

Perspektywy pracy:

Przygotujemy Cię do pracy w:
•    działach marketingu i zarządzania zasobami ludzkimi,
•    ośrodkach badania opinii społecznej,
•    uczelniach i instytutach naukowych,
•    instytucjach doradczych i szkoleniowych,
•    agencjach PR oraz reklamowych,
•    środkach masowego przekazu,
•    administracji państwowej i samorządowej,
•    placówkach kulturalnych,
•    ośrodkach pomocy społecznej,
•    szkołach, ale po ukończeniu studium pedagogicznego,

Zasady rekrutacji

Rekrutacja kandydatów na Studia licencjackie składa się z następujących etapów:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
  • Formularz można w dowolnym momencie wypełnić, uzupełnić lub poprawić, wymaga to tylko ponownego wejścia na stronę systemu rekrutacji Internetowej WSPA
  • W biurze rekrutacji WSPA udostępnione są dla Państwa stanowiska komputerowe, które umożliwią Państwu skorzystanie z Internetowej rekrutacji, a w razie pytań lub wątpliwości pracownik WSPA zapewni Państwu niezbędną pomoc.
 2. Przygotowanie potrzebnych załączników:
  • formularz zgłoszeniowy,
  • kserokopia świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA),
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (format 35mm x 45 mm),
  • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA),
  • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu objętego promocją),
  • dane do faktury (opcjonalnie).
 3. Dokonanie opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu objętego promocją).
  • PROMOCJA OPŁATY WPISOWEJ w okresie od 01.06.2012 do 31.08.2012 opłata wynosi 0 zł.
 4. Wizyta w biurze rekrutacji WSPA.
  • Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze rekrutacji WSPA do dnia 31.08.2012 r.
  • Dodatkowo zostaniecie Państwo poproszeni o podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych.

Biuro rekrutacji

WSPA Lublin, ul. Bursaki 12, pok. 114, I piętro;
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
tel. 81 740 84 73
e-mail: rekrutacja@wspa.pl
Emilia Fijałkowska – Asystentka ds. Rekrutacji i Promocji.

Zasady rekrutacji - studia II stopnia

Rekrutacja kandydatów na Studia magisterskie składa się z następujących etapów:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
  • Formularz można w dowolnym momencie wypełnić, uzupełnić lub poprawić, wymaga to tylko ponownego wejścia na stronę systemu rekrutacji Internetowej WSPA
  • W biurze rekrutacji WSPA udostępnione są dla Państwa stanowiska komputerowe, które umożliwią Państwu skorzystanie z Internetowej rekrutacji, a w razie pytań lub wątpliwości pracownik WSPA zapewni Państwu niezbędną pomoc.
 2. Przygotowanie potrzebnych załączników:
  • formularz zgłoszeniowy,
  • kserokopia świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA),
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych i suplementu do dyplomu (oryginały do wglądu),
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (format 35mm x 45 mm),
  • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA),
  • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu objętego promocją),
  • dane do faktury (opcjonalnie).
 3. Dokonanie opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu objętego promocją).
  • PROMOCJA OPŁATY WPISOWEJ w okresie od 01.06.2012 do 31.08.2012 opłata wynosi 0 zł.
 4. Wizyta w biurze rekrutacji WSPA.
  • Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze rekrutacji WSPA do dnia 31.08.2012 r.
  • Dodatkowo zostaniecie Państwo poproszeni o podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych.

Biuro rekrutacji

WSPA Lublin, ul. Bursaki 12, pok. 114, I piętro;
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
tel. 81 740 84 73
e-mail: rekrutacja@wspa.pl
Emilia Fijałkowska – Asystentka ds. Rekrutacji i Promocji.

Studia II stopnia

Dzięki nowoczesnym i aktywnym formom przekazywania wiedzy będziesz wiedział, w jaki sposób radzić sobie w sytuacjach problemowych w procesie badawczym, nie tylko na gruncie polskim, ale także ogólnoświatowym, uwzględniając, np. procesy globalizacyjne, wykluczenie społeczne, komunikacja społeczna za pośrednictwem nowych mediów. 
Przygotujemy Cię do pracy z IBM SPSS - profesjonalnym oprogramowaniem do analizy danych ilościowych, wykorzystywane nie tylko przez ośrodki akademickie i ośrodki badania opinii społecznej i rynku, ale również przez biznes (np. linie lotnicze, towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, firmy telekomunikacyjne).

Specjalności:

Komunikacja społeczna
Będziesz potrafił analizować komunikaty werbalne i niewerbalne (przekazy medialne, zdjęcia, obrazy), a także wpływać na działania komunikacyjne. Będziesz przygotowany do pracy w mediach (tworzenie przekazów, np. reklam), mediacjach społecznych, instytucjach szkoleniowych, administracji samorządowej.
Badania opinii społecznej i rynku
Zdobędziesz wiedzę jak przeprowadzać badania rynkowe, sondażowe, analizować dokumenty urzędowe czy prowadzić wywiady indywidualne i grupowe. Przyswojona wiedza i umiejętności pomogą Ci w znalezieniu pracy w różnego rodzaju instytucjach badania opinii i rynku, firmach konsultingowych czy instytucjach badających preferencje konsumentów.
Polityka społeczna
Będziesz posiadać kompetencje z zakresu polityki społecznej, szczególnie z perspektywy działań instytucji zajmujących się rynkiem pracy, zdrowiem publicznym, rozwojem regionalnym i lokalnym, a także funkcjonowaniem instytucji pomocy społecznej. Przygotujemy Cię do podjęcia pracy w różnego typu instytucjach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych.

Perspektywy zawodowe:

Jako absolwent będziesz gotowy do podjęcia pracy we wszelkiego typu instytucjach życia zbiorowego, zarówno w:

 • sektorze prywatnym (instytucje badań rynkowych, instytucje badań opinii publicznej),
 • publicznym (administracja rządowa i samorządowa)
 • w mediach.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test