1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła przedsiębiorczości i administracji w lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Transport - Spedycja - Logistyka

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1650.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Cel

Prowadzenie działalności gospodarczej w transporcie drogowym wymaga posiadania niezbędnej wiedzy związanej z organizacją i zarządzaniem firmą transportową. We współczesnych realiach gospodarczych konieczne jest elastyczne reagowanie zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Do prowadzenia nowoczesnej firmy transportowej niezbędne jest posiadanie kwalifikacji, często potwierdzonych certyfikatami, koncesjami i uprawnieniami wydawanymi przez właściwe organy państwowe i instytucje szkoleniowe. Powoduje to konieczność permanentnego szkolenia i zdobywania wiedzy specjalistycznej o ograniczonej dostępności. Celem studiów jest dostarczenie ich uczestnikom specjalistycznej wiedzy m.in. z zakresu: problematyki prawnej prowadzenia i organizacji firmy transportu drogowego, konwencji i umów międzynarodowych dotyczących przewozów osób i rzeczy, znajomości przepisów polskich i międzynarodowych regulujących dostęp do zawodu przewoźnika oraz technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności w sferze transportu, spedycji i logistyki krajowej i międzynarodowej.

Przeznaczenie

Studia przeznaczone są dla osób zamierzających rozpocząć oraz prowadzących działalność gospodarczą w sferze transportu oraz dla osób zawodowo związanych z szeroko pojętą problematyką transportowo-spedycyjno-logistyczną, uwzględniającą przewóz osób, towarów oraz prowadzenie gospodarki materiałowej. Stanowią doskonałą podstawę merytoryczną dla osób zamierzających ubiegać o Certyfikat Kompetencji Zawodowych (CPC). Stanowią otwartą i atrakcyjną ofertę dla osób zatrudnionych w administracji państwowej i samorządowej, których praca związana jest z organizacją i monitorowaniem transportu. Stanowią również wyjątkową szansę na zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych dla osób wchodzących na rynek pracy w sferze transportowo-logistycznej.

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 192 godziny zajęć realizowanych podczas 12 zjazdów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego.

Program studiów

Prawne uwarunkowania działalności gospodarczej w transporcie drogowym (12 godzin)
Organizacja i zarządzanie w firmie transportowo-logistycznej (12 godzin)
Rachunkowość i finanse w firmie transportowej (12 godzin)
Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie transportowej (12 godzin)
Logistyka i centra logistyczne (12 godzin)
Prawo pracy i BHP w firmie transportowo-logistycznej (12 godzin)
Obsługa celna w transporcie międzynarodowym (12 godzin)
Zasady transportu towarów niebezpiecznych (ADR), towarów łatwopsujących (ADP), ponadgabarytowych (12 godzin)
Dokumentacja spedycyjna i spedycja w transporcie drogowym (8 godzin)
Kontrola transportu drogowego – rola i zadania Inspekcji Transportu Drogowego (4 godziny)
Magazynowanie i przeładunek towarów (12 godzin)
Ubezpieczenie towaru i osób w firmie transportowo-logistycznej (4 godziny)
Systemy wspomagające działalność firmy transportowo-logistycznej; nawigacja
i komunikacja (12 godzin)
Transport multimodalny (8 godzin)
Bezpieczeństwo w transporcie drogowym (12 godzin)
Sterowanie ruchem drogowym (12 godzin)
Analiza i wycena szkód komunikacyjnych (12 godzin)
Eksploatacja i diagnostyka środków transportowych (12 godzin)

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test