1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła przedsiębiorczości i administracji w lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Obsługa ruchu i zarządzanie portami lotniczymi

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1600.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Cel

Studia mają na celu przekazanie wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania portem lotniczym. Słuchacze zostaną zapoznani z systemami obsługi naziemnej ruchu pasażerskiego, przepływu bagażu oraz z tematyką dotyczącą eksploatacji infrastruktury transportu lotniczego, zostaną przeszkoleni z podstaw nawigacji i meteorologii, a uzupełnieniem wiedzy będą prawne podstawy transportu lotniczego.

Przeznaczenie

Studia skierowane są do osób zatrudnionych w sferze transportu lotniczego lub w terminalach przy obsłudze ruchu pasażerskiego, które dążą do podwyższenia swoich kwalifikacji i doskonalenia umiejętności zawodowych oraz do osób zainteresowanych tematyką lotniczą i funkcjonowaniem lotnisk, które chcą usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę.

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 184 godziny zajęć realizowanych podczas 12 zjazdów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Program studiów

Inżynieria ruchu lotniczego (8 godzin)
Bezpieczeństwo w porcie lotniczym (8 godzin)
Aerodynamika i mechanika lotu (12 godzin)
Infrastruktura transportu lotniczego (12 godzin)
Logistyka w portach lotniczych (12 godzin)
Elementy nawigacji lotniczej (12 godzin)
Podstawy meteorologii lotniczej (12 godzin)
Awionika (6 godzin)
Podstawy prawne transportu lotniczego (8 godzin)
Polityka transportu lotniczego (8 godzin)
Porty lotnicze (12 godzin)
Monitorowanie parametrów funkcjonalnych obszaru portu lotniczego (8 godzin)
Podstawy eksploatacji statków powietrznych (12 godzin)
Analiza ryzyka w obsłudze ruchu lotniczego (12 godzin)
Rynek usług transportu lotniczego (8 godzin)
Systemy łączności lotniczej (12 godzin)
Modelowanie procesów obsługi pasażerów (8 godzin)
Certyfikacja i systemy zarządzania jakością w portach lotniczych (8 godzin)
Podstawy budowy samolotu (6 godzin)

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test