1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła przedsiębiorczości i administracji w lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Administrowanie sieciami komputerowymi

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1600.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Cel

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania, użytkowania i administrowania sieciami komputerowymi.

Przeznaczenie

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni różnych specjalności, posiadających umiejętności obsługi komputera, pragnących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć realizowanych podczas 13 zjazdów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i laboratoriów.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Program studiów

Sieci komputerowe I (24 godziny)
Sieci komputerowe II (8 godzin)
System operacyjny MS Windows Server (8 godzin)
System operacyjny Linux (8 godzin)
System operacyjny Novell (8 godzin)
Administracja siecią komputerową MS Windows Server (28 godzin)
Administracja siecią komputerową Linux (24 godziny)
Administracja siecią komputerową Novell (16 godzin)
Bezpieczeństwo pracy systemów informatycznych (16 godzin)
Systemy rozproszone (4 godziny)
Konfiguracja usług sieciowych (20 godzin)
Usługi w sieci globalnej (24 godziny)
Projekt sieci komputerowej (12 godzin)

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test