1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła przedsiębiorczości i administracji w lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Gospodarka przestrzenna

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie 1750.00 pln 1750.00 pln
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Studia gwarantują Ci uzyskanie wiedzy z zakresu przestrzennej organizacji społeczno-gospodarczej oraz wiedzy ekonomicznej, przyrodniczej, społecznej, technicznej, urbanistycznej niezbędnej do kształtowania przestrzeni zurbanizowanej, ochrony jej wartości oraz rewitalizacji przestrzeni zdegradowanych zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, potrzebami ludzi, wymogami cywilizacyjnymi a także zasadami rozwoju zrównoważonego. Dodatkowo  zdobędziesz wiedzę z zakresu wyceny nieruchomości i zarządzania nimi. Gospodarka przestrzenna to kierunek uruchomiony w odpowiedzi na zapotrzebowanie specjalistów w obszarze zagospodarowania przestrzeni, urbanistyki.

Kierunek realizowany jest w ramach projektu unijnego „Inżynier przestrzeni zurbanizowanej - wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego WSPA”, co umożliwia skorzystanie z bezpłatnych zajęć fakultatywnych z matematyki i fizyki, wykładów otwartych, targów pracy oraz wsparcia Biura karier. Szczegóły na www.inzynierprzestrzeni.wspa.pl

Specjalności:

Zarządzania nieruchomościami – Zdobędziesz wiedzę z zakresu szacowania nieruchomości, zgodne z wymogami programowymi dla studiów podyplomowych ustalonymi przez Ministra Budownictwa. Po odbyciu półrocznej praktyki będziesz mógł ubiegać się o nadanie licencji zawodowej.
Wycena nieruchomości – Poznasz prawno-ekonomiczne uwarunkowania szacowania nieruchomościami, zdobędziesz wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej, rolnej, wodnej i leśnictwa. Poznasz teoretyczne i praktyczne aspekty wyceny nieruchomości.

Perspektywy  zawodowe

Przygotujemy Cię do pracy w:

 • pracowniach urbanistycznych,
 • zespołach przygotowujących projekty studiów i plany zagospodarowania przestrzennego na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym,
 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
 • agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości,
 • firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu.
 • spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych jako, zarządca nieruchomości, bądź jako rzeczoznawca majątkowy

Jako absolwent oprócz dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) z zakresu gospodarki przestrzennej uzyskasz zaświadczenie z uczelni, że realizowany przez Ciebie program studiów, uwzględniał program studiów podyplomowych przewidzianych w zakresie wyceny nieruchomości bądź zarządzania nieruchomościami.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja kandydatów na Studia Inżynierskie składa się z następujących etapów:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
  • Formularz można w dowolnym momencie wypełnić, uzupełnić lub poprawić, wymaga to tylko ponownego wejścia na stronę systemu rekrutacji Internetowej WSPA
  • W biurze rekrutacji WSPA udostępnione są dla Państwa stanowiska komputerowe, które umożliwią Państwu skorzystanie z Internetowej rekrutacji, a w razie pytań lub wątpliwości pracownik WSPA zapewni Państwu niezbędną pomoc.
 2. Przygotowanie potrzebnych załączników:
  • formularz zgłoszeniowy,
  • kserokopia świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA),
  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA),
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (format 35mm x 45 mm),
  • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA),
  • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu objętego promocją),
  • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki – dotyczy wyłącznie studiów inżynierskich - (Informatyka, Gospodarka Przestrzenna, Transport, Architektura i urbanistyka). Badanie należy wykonać w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy,
  • dane do faktury (opcjonalnie).
 3. Dokonanie opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu objętego promocją).
  • PROMOCJA OPŁATY WPISOWEJ w okresie od 01.06.2012 do 31.08.2012 opłata wynosi 0 zł.
 4. Wizyta w biurze rekrutacji WSPA.
  • Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze rekrutacji WSPA do dnia 31.08.2012 r.
  • Dodatkowo zostaniecie Państwo poproszeni o podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych.

Biuro rekrutacji

WSPA Lublin, ul. Bursaki 12, pok. 114, I piętro;
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
tel. 81 740 84 73
e-mail: rekrutacja@wspa.pl
Emilia Fijałkowska – Asystentka ds. Rekrutacji i Promocji.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test