1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła przedsiębiorczości i administracji w lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Rynek kapitałowy w praktyce - nowość!

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1550.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Cel

Studia mają na celu przekazanie słuchaczom wartościowej, rzadko spotykanej w ofercie edukacyjnej szkół wyższych wiedzy z zakresu rynku kapitałowego. W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy studiów uzyskają specjalistyczną, praktyczną wiedzę dotyczącą rynku kapitałowego, w szczególności z zakresu funkcjonowania infrastruktury oraz uczestników tego rynku przykładowo: instytucji Giełdy Papierów Wartościowych, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Emitentów Papierów Wartościowych, Domów Maklerskich, czy też Funduszy Inwestycyjnych. Jednocześnie w programie studiów zostały przewidziane dedykowane moduły, które przybliżają od strony prawnej i faktycznej kluczowe obecnie zjawiska oraz tendencje na rynku kapitałowym takie jak np. kontrola nad akcjonariatem spółek publicznych, rynek Forex, manipulacja oraz inne niedozwolone praktyki w obrocie giełdowym. 
Słuchacze studiów uzyskają umiejętności rozwiązywania problemów natury prawnej pojawiających się w w/w obszarach tematycznych. Wyjaśnienia oraz interpretacje przedstawione przez osoby prowadzące w tym zakresie będą oparte na rzeczywistych przypadkach zaistniałych w funkcjonowaniu rynku kapitałowego. W ramach zajęć zaprezentowane zostaną również najbardziej doniosłe propozycje zmian w prawie wspólnotowym oraz krajowym oraz ich konsekwencje dla standardów przyszłej architektury rynku kapitałowego.

Przeznaczenie

Studia skierowane do osób  posiadających wyższe wykształcenie, zamierzających zdobyć wiedzę i poszerzyć perspektywy zawodowe w obszarze rynku kapitałowego, które pracują w instytucjach finansowych lub innych podmiotach, na stanowiskach wymagających znajomości specjalistycznej wiedzy prawniczej w tym zakresie, a w szczególności do absolwentów prawa, studiów o zbliżonym profilu i kierunków ekonomicznych

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 180 godzin zajęć realizowanych podczas 12 zjazdów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów  oraz zaprezentowanie wybranego przez siebie dowolnego zagadnienia omawianego podczas studiów.

Program studiów

Wprowadzenie do rynku finansowego (6 godzin)
Nadzór nad rynkiem finansowym (6 godzin)
Instrumenty finansowe (8 godzin)
Obrót instrumentami finansowymi (16 godzin)
Pośrednictwo w obrocie na rynku kapitałowym (48 godzin)
Nieuregulowany rynek instrumentów pochodnych  - Forex (8 godzin)
Rynek funduszy inwestycyjnych (16 godzin)
Informacje sensytywne na rynku kapitałowym (8 godzin)
Oferta publiczna i spółki publiczne (32 godziny)
Problematyka rynku towarowego (4 godziny)
Zasady opodatkowania inwestycji na rynku kapitałowym (4 godziny)
Nowelizacje regulacji prawa rynku kapitałowego (8 godzin)
Seminarium dyplomowe (16 godzin)

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test