1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła przedsiębiorczości i administracji w lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Rachunkowość i finanse

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1650.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Cel

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej, a zarazem praktycznej wiedzy, niezbędnej do wykonywania zawodu księgowego oraz przygotowanie do egzaminu państwowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Przeznaczenie

Studia przeznaczone są dla pracowników pionów finansowo-księgowych oraz osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą w ramach biur rachunkowych lub doradztwa podatkowego.

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 204 godziny zajęć realizowanych podczas 13 zjazdów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego.

Program studiów

Podstawy rachunkowości (16 godzin)
Rachunkowość finansowa (36 godzin)
Zobowiązania podatkowe (40 godzin)
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw (24 godziny)
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza (24 godziny)
Analiza sprawozdań finansowych (16 godzin)
Sprawozdawczość i auditing (12 godzin)
Prawo cywilne (16 godzin)
Prawo gospodarcze (12 godzin)
Systemy informatyczne w rachunkowości (8 godzin)

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test