1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła przedsiębiorczości i administracji w lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Rachunkowość budżetowa

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1600.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Cel

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej i zarazem praktycznej wiedzy niezbędnej do wykonywania pracy w działach finansowo – księgowych jednostek sektora finansów publicznych. Świadectwo ukończenia studiów nadaje uprawnienia do pełnienia funkcji głównego księgowego w jednostkach sekatora finansów publicznych zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).

Przeznaczenie

Studia przeznaczone są dla pracowników działów finansowo-księgowych zatrudnionych w urzędach państwowych, gminnych i powiatowych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program obejmuje 200 godzin zajęć realizowanych podczas 13 zjazdów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz zdanie końcowego egzaminu testowego.

Program studiów

Rachunkowość finansowa (16 godzin)
Rachunkowość budżetowa (36 godzin)
Zobowiązania podatkowe w sferze budżetowej (16 godzin)
Finanse publiczne (8 godzin)
Obowiązki płatników składek z tytułu zgłaszania i opłacania składek (12 godzin)
Zarządzanie finansami (16 godzin)
Elementy rachunkowości zarządczej i controllingu (20 godzin)
Budżetowanie zadaniowe (20 godzin)
Rynek kapitałowy a finanse gminy (16 godzin)
Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna w administracji publicznej (20 godzin)
Prawo gospodarcze (8 godzin)
Zamówienia publiczne (12 godzin)

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test