1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła przedsiębiorczości i administracji w lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Podatki

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1650.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Cel

Studia mają na celu dostarczenie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy z zakresu podatków oraz przygotowanie do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.

Przeznaczenie

Studia przeznaczone są dla pracowników zatrudnionych w instytucjach skarbowych oraz pionach finansowo-księgowych firm, a także dla osób, które pragną zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 207 godzin zajęć realizowanych podczas 13 zjazdów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń oraz zdanie dwóch semestralnych egzaminów testowych przewidzianych w programie studiów.

Program studiów

Źródła i wykładnia prawa (8 godzin)
Elementy prawa cywilnego i gospodarczego (10 godzin)
Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego (8 godzin)
Ordynacja podatkowa (18 godzin)
Administracja finansowa i kontrola skarbowa (4 godziny)
Podatek od towarów i usług (20 godzin)
Podatek akcyzowy (4 godziny)
Podatek dochodowy od osób fizycznych (20 godzin)
Podatek dochodowy od osób prawnych (18 godzin)
Podatek od spadków i darowizn (4 godziny)
Podatek rolny i podatek leśny (4 godziny)
Podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych (5 godzin)
Opłaty lokalne i pomoc publiczna (4 godziny)
Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbowa (4 godziny)
Rachunkowość finansowa (20 godzin)
Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych (12 godzin)
Analiza podatkowa (8 godzin)
Prawo celne (8 godzin)
Prawo dewizowe (8 godzin)
Prawo karne skarbowe (4 godziny)
Sądownictwo administracyjne (4 godziny)
Postępowanie egzekucyjne w administracji w sprawach podatkowych (4 godziny)
Pisma procesowe w postępowaniu podatkowym (4 godziny)
Przepisy o doradztwie podatkowym (4 godziny)

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test