1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła przedsiębiorczości i administracji w lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Bankowość

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1550.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Cel

Studia mają na celu dostarczenie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy o różnych aspektach działalności banku w zakresie odpowiadającym wymaganiom stawianym przy ubieganiu się o stopień zawodowy dyplomowanego pracownika bankowego.

Przeznaczenie

Studia przeznaczone są dla kadry kierowniczej i pracowników banków komercyjnych, państwowych i spółdzielczych, pracowników instytucji finansowych oraz wszystkich osób zainteresowanych problematyką funkcjonowania banku i zarządzania jego zasobami.

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 192 godziny zajęć realizowanych podczas 12 zjazdów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego.

Program studiów

Podstawy prawne działalności bankowej (8 godzin)
Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego (12 godzin)
Organizacja i zarządzanie bankiem (12 godzin)
Operacje bankowe (16 godzin)
Elementy matematyki i inżynierii finansowej (12 godzin)
Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego (12 godzin)
Analiza kredytowa i fundamentalna (16 godzin)
Rachunkowość bankowa (20 godzin)
Zarządzanie finansami banku (24 godziny)
Controlling finansowy (16 godzin)
Marketing usług bankowych (12 godzin)
Zarządzanie jakością (8 godzin)
Zarządzanie strategiczne (12 godzin)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (12 godzin)

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test