1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła przedsiębiorczości i administracji w lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 1750.00 pln 1750.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Studia na tym kierunku umożliwią Ci poznanie mechanizmów funkcjonowania rynków finansowych, przedsiębiorstw, banków i innych organizacji. Rozwiniesz umiejętności przewidywania i badania zjawisk ekonomicznych zachodzących w przedsiębiorstwach i na otaczającym je rynku. Zdobyte kwalifikacje pozwolą Ci na efektywe rozwiązywanie problemów rachunkowości i zarządzania finansami oraz kierowania odpowiednimi działami organizacji gospodarczych.

Specjalności:

Finanse i bankowość
Zdobędziesz wiedzę z takich dziedzin jak: ekonomika banku komercyjnego, rachunek kosztów działalności bankowej, zarządzanie portfelem instrumentów finansowych, controlling bankowy rachunkowość bankowa.
Umiejętności praktyczne uzupełnisz poprzez samodzielne przygotowanie projektu controllingu operacyjnego banku i praktykę zawodową w banku.
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Zdobędziesz wiedzę z takich dziedzin jak: rachunek kosztów w przedsiębiorstwie, rewizja finansowa, międzynarodowe standardy rachunkowości, finanse przedsiębiorstw, rachunkowość ubezpieczycieli, rachunkowość handlowa itp. Umiejętności praktyczne dodatkowo uzupełnisz poprzez samodzielne przygotowanie projektu rachunkowości zarządczej i praktykę zawodową.
Zamówienia publiczne - nowość! (specjalność międzykierunkowa dostępna także dla studentów Administracji oraz Zarządzania)
Będziesz przygotowany do zawodu specjalisty ds. zamówień publicznych, w tym do samodzielnego prowadzenia i nadzorowania postępowań dotyczących zamówień publicznych m.in. w jednostkach sektora finansów publicznych.

Perspektywy zawodowe

Przygotujemy Cię do pracy w:
•    doradztwie podatkowym,
•    księgowości,
•    handlu,
•    bankowości,
•    firmach audytorskich,
•    agencjach doradztwa finansowego i gospodarczego,
•    izbach i urzędach skarbowych oraz samorządowych,
•    biurach rachunkowych i spółkach konsultingowych.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja kandydatów na Studia Inżynierskie składa się z następujących etapów:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
  • Formularz można w dowolnym momencie wypełnić, uzupełnić lub poprawić, wymaga to tylko ponownego wejścia na stronę systemu rekrutacji Internetowej WSPA
  • W biurze rekrutacji WSPA udostępnione są dla Państwa stanowiska komputerowe, które umożliwią Państwu skorzystanie z Internetowej rekrutacji, a w razie pytań lub wątpliwości pracownik WSPA zapewni Państwu niezbędną pomoc.
 2. Przygotowanie potrzebnych załączników:
  • formularz zgłoszeniowy,
  • kserokopia świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA),
  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA),
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (format 35mm x 45 mm),
  • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA),
  • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu objętego promocją),
  • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki – dotyczy wyłącznie studiów inżynierskich - (Informatyka, Gospodarka Przestrzenna, Transport, Architektura i urbanistyka). Badanie należy wykonać w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy,
  • dane do faktury (opcjonalnie).
 3. Dokonanie opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu objętego promocją).
  • PROMOCJA OPŁATY WPISOWEJ w okresie od 01.06.2012 do 31.08.2012 opłata wynosi 0 zł.
 4. Wizyta w biurze rekrutacji WSPA.
  • Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze rekrutacji WSPA do dnia 31.08.2012 r.
  • Dodatkowo zostaniecie Państwo poproszeni o podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych.

Biuro rekrutacji

WSPA Lublin, ul. Bursaki 12, pok. 114, I piętro;
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
tel. 81 740 84 73
e-mail: rekrutacja@wspa.pl
Emilia Fijałkowska – Asystentka ds. Rekrutacji i Promocji.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test