1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła przedsiębiorczości i administracji w lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Public relations i komunikacja społeczna

Wydział Nauk Społecznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1550.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Cel

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu kreowania wizerunku firmy, kształtowania relacji z masmediami oraz projektowania promocji przedsiębiorstwa i produktu.

Przeznaczenie

Studia przeznaczone są dla kadry kierowniczej i pracowników, którzy reprezentują organizację na zewnątrz, są odpowiedzialni za kontakty z mediami i dbają o dobry wizerunek firmy oraz dla osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 176 godzin zajęć realizowanych podczas 11 zjazdów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i treningów.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz przygotowanie dwóch prac projektowych – w zakresie promocji produktu i kampanii public relations.

Program studiów

Wprowadzenie do komunikacji interpersonalnej i społecznej (16 godzin)
Nowoczesne zarządzanie organizacją a jej wizerunek (16 godzin)
Public relations (24 godziny)
Emisja głosu i kultura języka (12 godzin)
Techniki negocjacji (8 godzin)
Psychologia wpływu społecznego (16 godzin)
Projektowanie kampanii PR (16 godzin)
Wystąpienia publiczne i autoprezentacja (20 godzin)
Retoryka (8 godzin)
Komunikacja wizualna (8 godzin)
Relacje z masmediami – prasa (8 godzin)
Relacje z masmediami – radio (8 godzin)
Relacje z masmediami  telewizja (8 godzin)
Warsztat pisania tekstów PR (8 godzin)

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test