1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła przedsiębiorczości i administracji w lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Fotografia w dziennikarstwie i komunikacji społecznej - nowość!

Wydział Nauk Społecznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1500.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Cel

Słuchacze studiów podyplomowych poznają i zrozumieją zagadnienia związane z wykonywaniem różnego typu fotografii, nabędą umiejętności edycji zdjęć, zapoznają się także z praktycznymi aspektami prawa prasowego i autorskiego.

Przeznaczenie

Studia przeznaczone są do wszystkich osób, które mają ukończone studia wyższe i pragną zdobyć lub pogłębić umiejętności niezbędne do wykonywania m.in. zawodu fotografa, fotoedytora, umożliwiające pracę w agencjach fotograficznych, reklamowych, wydawnictwach i redakcjach.

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 208 godzin zajęć realizowanych podczas 13 zjazdów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz przygotowaniem wydarzenia kulturalnego w przestrzeni publicznej.

Program studiów

Trening integracyjny (4 godziny)
Wprowadzenie do fotografii (12 godzin)
Środki wyrazu w fotografii (12 godzin)
Portret w fotografii (12 godzin)
Fotografia prasowa (20 godzin)
Architektura i dokumentacja fotograficzna (8 godzin)
Fotografia studyjna (12 godzin)
Fotografia ślubna i okolicznościowa (12 godzin)
Fotografia podróżnicza (12 godzin)
Fotografia w życiu codziennym (18 godzin)
Edycja materiałów zdjęciowych (lab.) (24 godziny)
Prawo autorskie i prasowe (12 godzin)
Plener fotograficzny (18 godzin)
Fotografia a język (20 godzin)
Przygotowanie wydarzenia kulturalnego w przestrzeni publicznej (12 godzin)

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test