1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła przedsiębiorczości i administracji w lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Architektura i urbanistyka

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie 2150.00 pln 2150.00 pln
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Jako absolwent będziesz przygotowany do twórczej pracy w dziedzinie projektowania architektonicznego i urbanistycznego! Zdobędziesz wiedzę z zakresu historii, teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa, technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Zdobyte wiadomości umożliwią Ci planowanie nowych lub ochronę istniejących wartości kulturowych.GP
Studia inżynierskie obejmując zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty kształcenia umożliwią Ci poznanie przepisów techniczno - budowlanych dotyczących budownictwa, prawa budowlanego, ochrony praw autorskich, etyki zawodowej, ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i projektowego w kraju oraz państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zdobędziesz wiedzę z zakresu metod organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego.

Studia trwają 7 semestrów (3,5 roku) i kończą się uzyskaniem tytułu Inżyniera Architekta.
Perspektywy zawodowe:

Studia dadzą Ci możliwość podjęcia działalności zawodowej w branży architektonicznej w zakresie projektowania urbanistycznego i projektowania obiektów architektury wraz z ich otoczeniem oraz w wykonawstwie i nadzorze budowlanym.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja kandydatów na Studia inżynierskie - Architektura i urbanistyka składa się z następujących etapów:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
  • Formularz można w dowolnym momencie wypełnić, uzupełnić lub poprawić, wymaga to tylko ponownego wejścia na stronę systemu rekrutacji Internetowej WSPA
  • W biurze rekrutacji WSPA udostępnione są dla Państwa stanowiska komputerowe, które umożliwią Państwu skorzystanie z Internetowej rekrutacji, a w razie pytań lub wątpliwości pracownik WSPA zapewni Państwu niezbędną pomoc.
 2. Przygotowanie potrzebnych załączników:
  • formularz zgłoszeniowy,
  • kserokopia świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA),
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (format 35mm x 45 mm),
  • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA),
  • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej,
  • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki – dotyczy wyłącznie studiów inżynierskich - (Informatyka, Gospodarka Przestrzenna, Transport, Architektura i urbanistyka). Badanie należy wykonać w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy,
  • dane do faktury (opcjonalnie).
  • Teczkę z wykonanymi przez kandydata rysunkami (Prace powinny być podpisane)
 3. Dokonanie opłaty wpisowej.
  • Opłata wynosi 100 zł.
  • Wpłat należy dokonywać na konto bankowe dla:
   Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
   20-150 Lublin, ul. Bursaki 12
   Bank Pekao SA
   nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380
 4. Wizyta w biurze rekrutacji WSPA.
  • Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze rekrutacji WSPA do dnia 31.08.2012 r.
  • Dodatkowo zostaniecie Państwo poproszeni o podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych.

Teczka przedkładana przez kandydata powinna zawierać minimum 10 wykonanych samodzielnie rysunków odręcznych w technice ołówkowej, na arkuszach formatu 50x70 cm, w pięciu kategoriach:

 • 2 rysunki martwej natury – kompozycja z prostych brył geometrycznych, np. krzeseł, stołków, tkanin i naczyń szklanych,
 • 2 rysunki z natury – pejzaż rodzimy
 • 2 rysunki z wyobraźni – pejzaż odmienny od rodzimego
 • 2 szkice z natury – architektura polska
 • 2 rysunki z wyobraźni na temat architektury – obiekty historyczne murowane lub drewniane, architektura fantastyczna, futurystyczna  itp.

Pożądanym jest, by w 4 ostatnich kategoriach rysunki były wzbogacone o postacie ludzi, zwierząt.
Przedłożone prace powinny dokumentować umiejętności zastosowania zasad perspektywy, uchwycenia światła i światłocieni, proporcji oraz wielkości.

Biuro rekrutacji

WSPA Lublin, ul. Bursaki 12, pok. 114, I piętro;
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
tel. 81 740 84 73
e-mail: rekrutacja@wspa.pl
Emilia Fijałkowska – Asystentka ds. Rekrutacji i Promocji.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test