1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła przedsiębiorczości i administracji w lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Zarządzanie w administracji i samorządzie terytorialnym

Wydział Nauk Społecznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1500.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Cel

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania administracją rządową i samorządową.

Przeznaczenie

Studia przeznaczone są dla pracowników administracji samorządowej i rządowej, radnych, liderów społeczności lokalnych oraz osób zainteresowanych problematyką samorządu terytorialnego i administracji rządowej.

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 192 godziny zajęć realizowanych podczas 12 zjazdów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego.

Program studiów

Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce (20 godzin)
Zarządzanie finansami publicznymi (24 godziny)
Zarządzanie w sektorze publicznym (32 godziny)
Zarządzanie oświatą (8 godzin)
Zarządzanie polityką regionalną i lokalną (12 godzin)
Zarządzanie funduszami pomocowymi w samorządzie terytorialnym (32 godziny)
Gmina jako koordynator rozwoju lokalnego (8 godzin)
Polityka kadrowa w urzędzie (16 godzin)
Zarządzanie ochroną zdrowia i polityka społeczna (8 godzin)
PR w urzędzie (12 godzin)
Budowanie marki lokalnej i regionalnej (12 godzin)
Elektroniczna administracja na poziomie lokalnym (8 godzin)

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test