1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła przedsiębiorczości i administracji w lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Zamówienia publiczne - nowość!

Wydział Nauk Społecznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1450.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Cel

Słuchacz studiów podyplomowych uzyska kompleksową wiedzę, zaś absolwent będzie dysponował wiedzą teoretyczną i praktycznymi umiejętnościami z zagadnień prawa zamówień publicznych koniecznymi do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów.

Przeznaczenie

Studia adresowane są do wszystkich osób, które mają ukończone studia wyższe i pragną zdobyć lub pogłębić wiedzę i kompetencje w zakresie stosowania przepisów ogólnych ustawy Prawo Zamówień Publicznych, procedur i postępowań o udzielanie zamówień zgodnych z ustawą PZP oraz środków ochrony prawnej stosowanych w ustawie PZP, zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwach, jednostkach ochrony zdrowia, uczelniach wyższych czy innych instytucjach uczestniczących w rynku zamówień publicznych. 

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 212 godzin zajęć realizowanych podczas 14 zjazdów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Program studiów

Prawo zamówień publicznych – wprowadzenie (12 godzin)
Tryby udzielania zamówień (20 godzin)
Rola Internetu w komunikacji w oferentami – przetarg w przestrzeni wirtualnej – aukcja i licytacja (20 godzin)
Specyfika istotnych warunków zamówienia (60 godzin)
Oferta w postępowaniu o zamówienie publiczne (20 godzin)
Umowy w zamówieniach publicznych (12 godzin)
Dokumentowanie postępowania (12 godzin)
Środki ochrony prawnej (12 godzin)
Zamówienia sektorowe (20 godzin)
Zielone zamówienia (12 godzin)
Organizacja zamówienia (12 godzin)
Organizacja zamówień w jednostce zamawiającego (12 godzin)

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test