1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła przedsiębiorczości i administracji w lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Wydział Nauk Społecznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1550.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Cel

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych rozwiązań z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Przeznaczenie

Studia przeznaczone są dla kadry kierowniczej i pracowników pionów kadrowo-płacowych oraz osób, których praca wymaga znajomości zagadnień prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć realizowanych podczas 13 zjazdów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i konwersatoriów.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń oraz zdanie końcowych egzaminów pisemnych przewidzianych w programie studiów.

Program studiów

Prawo pracy (56 godzin)
Prawo pracy z elementami postępowania sądowego (24 godziny)
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (52 godziny)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (16 godzin)
Wybrane zagadnienia psychologii pracy (12 godzin)
Zatrudnianie i przeciwdziałanie bezrobociu (8 godzin)
Bezpieczeństwo i higiena pracy (8 godzin)
Pracownicze programy emerytalne – II i III filar (8 godzin)
Negocjacje i mediacje w sprawach pracowniczych (8 godzin)
Europejskie prawo pracy (8 godzin)

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test