1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła przedsiębiorczości i administracji w lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Menedżer administracji publicznej

Wydział Nauk Społecznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1500.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Cel

Zmieniające się warunki funkcjonowania administracji publicznej stawiają nowe wyzwania, wymagają ciągłego doskonalenia jakości usług oraz podnoszenia kompetencji osób, które je świadczą. Rozwiązania stosowane dotychczas w biznesie coraz częściej znajdują zastosowanie w sektorze publicznym. Celem studiów jest dostarczenie najnowszej wiedzy z zakresu funkcjonowania administracji publicznej oraz nabycie praktycznych umiejętności służących do efektywnego zarządzania.

Przeznaczenie

Studia menedżerskie przeznaczone są dla osób, które w sposób profesjonalny i kompleksowy pragną zdobyć najnowszą wiedzę, poznać praktyczne narzędzia i metody realizacji zadań, przed jakimi stoi administracja publiczna XXI wieku. Skorzystać z nich powinni zarówno pracownicy administracji publicznej, których interesuje rozwój, realizacja najnowszych wymagań, zadań, jak również osoby, które swoją przyszłość wiążą z administracją publiczną i chcą być w pełni przygotowani do wyzwań, którym przyjdzie im sprostać.

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program obejmuje 176 godzin zajęć, realizowanych podczas 11 zjazdów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy oraz uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Program studiów

Budowa zespołu w administracji publicznej (8 godzin)
Zarządzanie kapitałem ludzkim w administracji publicznej (8 godzin)
Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami pomocowymi (24 godziny)
Zarządzanie jakością w administracji publicznej (16 godzin)
Powszechny model samooceny CAF (8 godzin)
Klient w administracji publicznej (8 godzin)
Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem (16 godzin)
Budżet zadaniowy (16 godzin)
Odpowiedzialność urzędnika (8 godzin)
Zarządzanie finansami w administracji publicznej (12 godzin)
Nowa instrukcja kancelaryjna (8 godzin)
Systemy informatyczne w administracji publicznej (8 godzin)
KPA najnowsze rozwiązania (8 godzin)
Współpraca z organizacjami pozarządowymi (4 godziny)
Zarządzanie inwestycjami w administracji publicznej (PPP) (8 godzin)
Podstawy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego (8 godzin)
Marketing w administracji publicznej (8 godzin)

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test