1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła przedsiębiorczości i administracji w lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Mediator - alternatywne metody rozwiązywania sporów, negocjacje, mediacje, i arbitraż

Wydział Nauk Społecznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1500.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Cel

Studia mają na celu wszechstronne przygotowanie osób chcących się zajmować rozwiązywaniem sporów, mediacją sądową i negocjacjami w obrocie gospodarczym do wykonywania swojego zawodu. Program studiów oraz ściśle dobrana kadra dydaktyczna gwarantują, że dyplom ukończenia studiów daje kwalifikacje do prowadzenia każdego rodzaju mediacji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich z dnia 18 maja 2001 r. (Dz. U z 2001 r. Nr 56, poz. 591 z późn. zm.).

Przeznaczenie

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni pragnących uzyskać dodatkowe kwalifikacje – nauczycieli, pedagogów, radców prawnych, adwokatów, pracowników pionów windykacyjnych i prawnych w dużych przedsiębiorstwach, bankach czy firmach consultingowych, kadry zarządzającej przedsiębiorstwami i pracownikami, a także osób chcących zdobyć nowe kwalifikacje i zawód mediatora sądowego.

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa, trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć realizowanych podczas 13 zjazdów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i treningów.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy, oraz uzyskanie wymaganych zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Program studiów

Mediacja w postępowaniu nieletnich (14 godzin)
Mediacja w postępowaniu karnym (14 godzin)
Mediacja w postępowaniu cywilnym (20 godzin)
Psychologiczne uwarunkowania skutecznego rozwiązywania sporów (32 godziny)
Techniki mediacyjne i ich praktyczne zastosowanie (40 godzin)
Etyka mediatora (4 godziny)
Negocjacje (36 godzin)
Arbitraż (8 godzin)
Komunikacja werbalna i niewerbalna ( 20 godzin)
Trening asertywności i trening komunikacji interpersonalnej (12 godzin)

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test