1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła przedsiębiorczości i administracji w lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Administracja

Wydział Nauk Społecznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 1650.00 pln 1650.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Jako absolwent będziesz posiadał wiedzę oraz umiejętności jej praktycznego wykorzystania w dziedzinie nauk społecznych, zwłaszcza podstaw: polityki, administracji i zarządzania, oraz prawa. Studia dadzą Ci możliwość równoległego zdobywania wiedzy, rozwijania umiejętności i nabywania doświadczenia - dzięki możliwości praktyk (w tym zagranicznych), kursów i szkoleń.

Specjalności:

Administracja gospodarcza
Zdobędziesz przygotowanie zawodowe, szczególnie w zakresie podstaw finansów, zasad prowadzenia działalności gospodarczej przydatne w pracy w sektorze zarówno publicznym jak i prywatnym.
Administracja publiczna
Będziesz przygotowany do zawodu pracownika administracji na poziomie wykonawczym i kierowania małymi zespołami przede wszystkim w jednostkach administracji ogólnej – państwowej, samorządowej oraz instytucjach publicznych różnych sektorów, np. organizacjach pozarządowych, mediach.
Zamówienia publiczne - nowość! (specjalność międzykierunkowa dostępna także dla studentów Zarządzania oraz Finansów i Rachunkowości)
Jako absolwent będziesz przygotowany do zawodu specjalisty ds. zamówień publicznych, w tym do samodzielnego prowadzenia i nadzorowania postępowań dotyczących zamówień publicznych m.in. w jednostkach sektora finansów publicznych.

Perspektywy pracy:

Przygotujemy Cię do pracy w:

 • administracji rządowej,
 • administracji samorządowej – w urzędzie skarbowym, izbie skarbowej, urzędzie wojewódzkim i gminnym lub też w starostwie powiatowym,
 • instytucjach Unii Europejskiej,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
 • organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach,
 • instytucjach edukacyjnych,
 • środkach masowego przekazu,
 • firmach ubezpieczeniowych.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja kandydatów na Studia licencjackie składa się z następujących etapów:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
  • Formularz można w dowolnym momencie wypełnić, uzupełnić lub poprawić, wymaga to tylko ponownego wejścia na stronę systemu rekrutacji Internetowej WSPA
  • W biurze rekrutacji WSPA udostępnione są dla Państwa stanowiska komputerowe, które umożliwią Państwu skorzystanie z Internetowej rekrutacji, a w razie pytań lub wątpliwości pracownik WSPA zapewni Państwu niezbędną pomoc.
 2. Przygotowanie potrzebnych załączników:
  • formularz zgłoszeniowy,
  • kserokopia świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA),
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (format 35mm x 45 mm),
  • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA),
  • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu objętego promocją),
  • dane do faktury (opcjonalnie).
 3. Dokonanie opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu objętego promocją).
  • PROMOCJA OPŁATY WPISOWEJ w okresie od 01.06.2012 do 31.08.2012 opłata wynosi 0 zł.
 4. Wizyta w biurze rekrutacji WSPA.
  • Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze rekrutacji WSPA do dnia 31.08.2012 r.
  • Dodatkowo zostaniecie Państwo poproszeni o podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych.

Biuro rekrutacji

WSPA Lublin, ul. Bursaki 12, pok. 114, I piętro;
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
tel. 81 740 84 73
e-mail: rekrutacja@wspa.pl
Emilia Fijałkowska – Asystentka ds. Rekrutacji i Promocji.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test