1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła ekonomii i innowacji w lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

WSEI Lublin
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin
zobacz na mapie

tel.:+48-81-749-17-77
E-mail do uczelni

» Specjalności
» Rekrutacja
» O uczelni
» Baza dydaktyczna

Ilość odsłon: 205286

 1. » Administracja
 2. » Administracja samorządowa
 3. » Bankowość
 4. » Bazy danych
 5. » Bezpieczeństwo informacji
 6. » Bezpieczeństwo narodowe / publiczne
 7. » Doradztwo finansowe i inwestycyjne
 8. » Doradztwo zawodowe i poradnictwo
 9. » Dziennikarstwo
 10. » Edukacja dla bezpieczeństwa
 11. » Ekologia
 12. » Ekonomia
 13. » Finanse
 14. » Finanse publiczne
 15. » Grafika komputerowa
 16. » Handel zagraniczny
 17. » Informatyka
 18. » Komunikacja społeczna i medialna
 19. » Kontrola finansowa w służbach publicznych
 20. » Logistyka
 21. » Mechanika
 22. » Ochrona środowiska
 23. » Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej
 24. » Pedagogika
 25. » Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 26. » Pielęgniarstwo
 27. » Podatki i doradztwo podatkowe
 28. » Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE
 29. » Praca socjalna
 30. » Prawo
 31. » Prawo pracy
 32. » Profilaktyka i terapia uzależnień
 33. » Przedsiębiorczość
 34. » Psychologia
 35. » Psychologia transportu
 36. » Rachunkowość
 37. » Rozwój regionalny
 38. » Stosunki międzynarodowe
 39. » Systemy i sieci komputerowe
 40. » Terapia pedagogiczna
 41. » Terapia zajęciowa
 42. » Transport
 43. » Zamówienia publiczne
 44. » Zarządzanie
 45. » Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 46. » Zarządzanie finansami
 47. » Zarządzanie jakością
 48. » Zarządzanie oświatą
 49. » Zarządzanie transportem
 50. » Zarządzanie w administracji
 51. » Zarządzanie w służbie zdrowia
 52. » Zarządzanie zasobami ludzkimi
 53. » Zdrowie publiczne

Rodzaje studiów

 1. » studia licencjackie
 2. » studia inżynierskie
 3. » studia jednolite magisterskie
 4. » studia magisterskie uzupełniające
 5. » studia podyplomowe
 6. » studia doktoranckie

Zarządzanie produkcją

Centrum studiów podyplomowych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 0.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Kontakt

Informacje i zapisy

Sekretariat Fundacji "OIC Poland" i WSEI
20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 7/9
tel./fax: 0 81 749-17-70; 0 81 749-17-70
email: sekretariat@oic.lublin.pl

Kierownik Studiów Podyplomowych - p.101
tel. 0 81 749-32-24
email: ilona.hofman@wsei.lublin.pl

Opłaty

Wpłat należy dokonywać w siedzibie Fundacji "OIC Poland"
i WSEI lub na konto Fundacji "OIC Poland":
BRE Bank S.A. O/Lublin
64 1140 1094 0000 2956 3900 1009

O studiach

Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej przy Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie funkcjonuje od października 2004 roku.

W momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej pojawiła się możliwość realizowania różnego typu przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE oraz szerszej, naukowej współpracy międzynarodowej. Władze WSEI, chcąc jak najlepiej wykorzystać pojawiającą się szansę, powołały Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej.

Podstawą aktywności Centrum jest przygotowywanie projektów, aplikowanie o środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej oraz wdrażanie i koordynowanie realizacji projektów. Przy realizacji wybranych projektów Centrum współpracuje z uczelniami i ośrodkami naukowymi z terenu całego kraju.

W okresie programowania 2004-2006, zrealizowanych zostało 11 projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Obejmowały one swoim zasięgiem całą Polskę i skierowane były do bardzo różnych grup społecznych, od osób pracujących (administracja samorządowa, rządowa, przedsiębiorcy) poprzez bezrobotnych, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W ramach nowego okresu finansowania 2007-2013, realizowanych jest 23 kolejne projekty, na łączną kwotę 67.525 603,79 złotych.

Do zakresu zadań Centrum wchodzą także sprawy związane z międzynarodowymi programami edukacyjnymi tj. stypendiami zagranicznymi dla naszych studentów, staży i praktyk zagranicznych dla pracowników i studentów WSEI. W latach 2006-2007 zrealizowany został pierwszy projekt międzynarodowy: „Nasze pierwsze kroki w UE –praktyki zawodowe w firmach niemieckich dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie”, w ramach programu Leonardo da Vinci. Obecnie Centrum realizuje aż pięć projektów międzynarodowych, z których każdy skierowany jest do różnych grup odbiorców i zakłada współpracę z organizacjami zagranicznymi.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test