1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła ekonomii i innowacji w lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

WSEI Lublin
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin
zobacz na mapie

tel.:+48-81-749-17-77
E-mail do uczelni

» Specjalności
» Rekrutacja
» O uczelni
» Baza dydaktyczna

Ilość odsłon: 205289

 1. » Administracja
 2. » Administracja samorządowa
 3. » Bankowość
 4. » Bazy danych
 5. » Bezpieczeństwo informacji
 6. » Bezpieczeństwo narodowe / publiczne
 7. » Doradztwo finansowe i inwestycyjne
 8. » Doradztwo zawodowe i poradnictwo
 9. » Dziennikarstwo
 10. » Edukacja dla bezpieczeństwa
 11. » Ekologia
 12. » Ekonomia
 13. » Finanse
 14. » Finanse publiczne
 15. » Grafika komputerowa
 16. » Handel zagraniczny
 17. » Informatyka
 18. » Komunikacja społeczna i medialna
 19. » Kontrola finansowa w służbach publicznych
 20. » Logistyka
 21. » Mechanika
 22. » Ochrona środowiska
 23. » Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej
 24. » Pedagogika
 25. » Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 26. » Pielęgniarstwo
 27. » Podatki i doradztwo podatkowe
 28. » Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE
 29. » Praca socjalna
 30. » Prawo
 31. » Prawo pracy
 32. » Profilaktyka i terapia uzależnień
 33. » Przedsiębiorczość
 34. » Psychologia
 35. » Psychologia transportu
 36. » Rachunkowość
 37. » Rozwój regionalny
 38. » Stosunki międzynarodowe
 39. » Systemy i sieci komputerowe
 40. » Terapia pedagogiczna
 41. » Terapia zajęciowa
 42. » Transport
 43. » Zamówienia publiczne
 44. » Zarządzanie
 45. » Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 46. » Zarządzanie finansami
 47. » Zarządzanie jakością
 48. » Zarządzanie oświatą
 49. » Zarządzanie transportem
 50. » Zarządzanie w administracji
 51. » Zarządzanie w służbie zdrowia
 52. » Zarządzanie zasobami ludzkimi
 53. » Zdrowie publiczne

Rodzaje studiów

 1. » studia licencjackie
 2. » studia inżynierskie
 3. » studia jednolite magisterskie
 4. » studia magisterskie uzupełniające
 5. » studia podyplomowe
 6. » studia doktoranckie

Zarządzanie w służbie zdrowia

Centrum studiów podyplomowych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 0.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

CERTYFIKAT !!!
Program studiów uzyskał Certyfikat Jakości w dziedzinie Zarządzania Opieką Zdrowotną, przyznany w ramach Programu QAS - Wspomaganie Edukacji Menedżerów Służby Zdrowia

 

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
WYDZIAŁU LEKARSKIEGO AM W LUBLINIE

 

ZARZĄDZANIE ZAKŁADAMI OPIEKI ZDROWOTNEJ
I ADMINISTRACJA ZDROWIEM PUBLICZNYM

 

FUNDACJA OIC POLAND jest ośrodkiem edukacyjnym wspieranym finansowo przez POLSKO-AMERYKAŃSĄ FUNDACJĘ WOLNOŚCI I Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ

 

Cel

Przygotowanie kadry menedżerskiej dla potrzeb zarządzania instytucjami i w instytucjach opieki zdrowotnej i administracji zdrowiem publicznym.

Uczestnicy

 • dyrektorzy szpitali, Zakładów Opieki Zdrowotnej
 • kierownicy NZOZ
 • przedstawiciele administracji publicznej
 • średnia kadra kierownicza szpitali i jednostek opieki zdrowotnej
 • osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji kierowniczych

Warunki przyjęcia

 • złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych (lekarskich, pielęgniarskich, magisterskich, inżynierskich, licencjackich)
 • wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego dostępnego w sekretariacie WSEI i Fundacji "OIC Poland"
 • wypełnienie podania o przyjęci na studia
 • przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty wpisowej
 • dostarczenie dwóch zdjęć

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki ukończenia

 • aktywny udział w zajęciach
 • pozytywne zaliczenie wszystkich egzaminów
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia

Organizacja zajęć

 • studia trwają 2 semestry
 • zajęcia odbywają raz w miesiącu : piątek od godz. 16.00, sobota i niedziela od godz. 9.00 w siedzibie WSEI i Fundacji "OIC Poland"
 • program obejmuje 230 godzin zajęć

Organizatorzy studiów

 • Akademia Medyczna w Lublinie
 • Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Informacje i zapisy

Sekretariat Fundacji "OIC Poland"
20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 7/9
tel (81) 749-17-70, (81) 749-17-75
www.oic.lublin.pl , e-mail: podyplomowe@oic.lublin.pl

Opłaty

 • 300,00 zł jednorazowa opłata wpisowa
 • 3 800,00 zł - czesne za 2 semestry uiszczane w 2 ratach przed rozpoczęciem kolejnych semestrów
 • Przy opłacie jednorazowej ( za 2 semestry) udzielamy 5% bonifikaty
 • Absolwenci WSEI otrzymują do 20% bonifikaty

Wpłat należy dokonywać w siedzibie WSEI i Fundacji lub na konto Fundacji:
BRE Bank S.A. O/Lublin nr 64 1140 1094 0000 2956 3900 1009

Ramowy program studiów

 • Prawne aspekty działalności medycznej
 • Organizacja i funkcjonowanie ZOZ
 • Polityka zdrowotna Państwa i przewidywane reformy w służbie zdrowia
 • Zarządzanie samodzielnym zakładem opieki zdrowotnej
 • Zarządzanie jakością
 • Wybrane zagadnienia prawne:
  Prawo pracy w ZOZ
  Formy i zasady prowadzenia działalności gospodarczej
  Zamówienia publiczne
  Zarządzanie finansami w jednostkach opieki zdrowotnej
 • Zasady planowania finansowego w służbie zdrowia(biznes plan)
 • Gospodarowanie lekami
 • Marketing usług medycznych i public relations
 • 1. Ubezpieczenia zdrowotne w Polsce
  - system ubezpieczeń zdrowotnych
  - współpraca NFZ z jednostkami ZOZ
  2. Zakres kontroli i nadzoru NFZ nad działalnością ZOZ
 • Odpowiedzialność w działalności medycznej
  - odpowiedzialność cywilna kierownika zakładu pracy
  - odpowiedzialność cywilna lekarza
 • Sytuacja zdrowotna w Polsce i na świecie
 • Założenia promocji zdrowia na tle sytuacji zdrowotnej w Polsce
 • Akredytacja jednostek służby zdrowia
 • Negocjowanie kontraktów w służbie zdrowia
 • Gra decyzyjna - kierownicza

Absolwenci otrzymują

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Akademii Medycznej w Lublinie
 • Dyplom Menedżerski Fundacji "OIC Poland"

Kierownik naukowy studiów

 • prof. dr hab. Andrzej Książek

Zobacz też:

» Zarządzanie w służbie zdrowia
» Zarządzanie w służbie zdrowia Wrocław
» Zarządzanie w służbie zdrowia Gdańsk
» Zarządzanie w służbie zdrowia Warszawa
» Zarządzanie w służbie zdrowia Kraków
» Zarządzanie w służbie zdrowia Rzeszów
» Zarządzanie w służbie zdrowia Lublin
» Zarządzanie w służbie zdrowia Poznań
» Zarządzanie w służbie zdrowia Zamość
» Zarządzanie w służbie zdrowia Chorzów
» Zarządzanie w służbie zdrowia Kielce
» Zarządzanie w służbie zdrowia Dąbrowa Górnicza
» Zarządzanie w służbie zdrowia Białystok
» Zarządzanie w służbie zdrowia Olsztyn
» Zarządzanie w służbie zdrowia Ełk
» Zarządzanie w służbie zdrowia Piotrków Trybunalski
» Zarządzanie w służbie zdrowia Koszalin
» Zarządzanie w służbie zdrowia Radom
» Zarządzanie w służbie zdrowia Siedlce
» Zarządzanie w służbie zdrowia Legnica
» Zarządzanie w służbie zdrowia Cieszyn
» Zarządzanie w służbie zdrowia Zielona Góra
» Zarządzanie w służbie zdrowia Brzeg
» Zarządzanie w służbie zdrowia Szczecin
» Zarządzanie w służbie zdrowia Ostrowiec Świętokrzyski
» Zarządzanie w służbie zdrowia Elbląg
» Zarządzanie w służbie zdrowia Kwidzyn
» Zarządzanie w służbie zdrowia Nowy Sącz
» Zarządzanie w służbie zdrowia Sosnowiec
» Zarządzanie w służbie zdrowia Bydgoszcz
» Zarządzanie w służbie zdrowia Katowice
» Zarządzanie w służbie zdrowia Opole
» Zarządzanie w służbie zdrowia Łódź
» Więcej kryteriów

test