1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła ekonomii i innowacji w lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

WSEI Lublin
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin
zobacz na mapie

tel.:+48-81-749-17-77
E-mail do uczelni

» Specjalności
» Rekrutacja
» O uczelni
» Baza dydaktyczna

Ilość odsłon: 203129

 1. » Administracja
 2. » Administracja samorządowa
 3. » Bankowość
 4. » Bazy danych
 5. » Bezpieczeństwo informacji
 6. » Bezpieczeństwo narodowe / publiczne
 7. » Doradztwo finansowe i inwestycyjne
 8. » Doradztwo zawodowe i poradnictwo
 9. » Dziennikarstwo
 10. » Edukacja dla bezpieczeństwa
 11. » Ekologia
 12. » Ekonomia
 13. » Finanse
 14. » Finanse publiczne
 15. » Grafika komputerowa
 16. » Handel zagraniczny
 17. » Informatyka
 18. » Komunikacja społeczna i medialna
 19. » Kontrola finansowa w służbach publicznych
 20. » Logistyka
 21. » Mechanika
 22. » Ochrona środowiska
 23. » Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej
 24. » Pedagogika
 25. » Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 26. » Pielęgniarstwo
 27. » Podatki i doradztwo podatkowe
 28. » Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE
 29. » Praca socjalna
 30. » Prawo
 31. » Prawo pracy
 32. » Profilaktyka i terapia uzależnień
 33. » Przedsiębiorczość
 34. » Psychologia
 35. » Psychologia transportu
 36. » Rachunkowość
 37. » Rozwój regionalny
 38. » Stosunki międzynarodowe
 39. » Systemy i sieci komputerowe
 40. » Terapia pedagogiczna
 41. » Terapia zajęciowa
 42. » Transport
 43. » Zamówienia publiczne
 44. » Zarządzanie
 45. » Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 46. » Zarządzanie finansami
 47. » Zarządzanie jakością
 48. » Zarządzanie oświatą
 49. » Zarządzanie transportem
 50. » Zarządzanie w administracji
 51. » Zarządzanie w służbie zdrowia
 52. » Zarządzanie zasobami ludzkimi
 53. » Zdrowie publiczne

Rodzaje studiów

 1. » studia licencjackie
 2. » studia inżynierskie
 3. » studia jednolite magisterskie
 4. » studia magisterskie uzupełniające
 5. » studia podyplomowe
 6. » studia doktoranckie

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

Centrum studiów podyplomowych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 0.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Cel
Dostarczenie słuchaczom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rachunkowości niezbędnej do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, doskonalenia narzędzi finansowych oraz wykonywania zawodu głównego księgowego (dyrektora ekonomicznego), bądź prowadzenia własnego biura rachunkowego.

Warunki przyjęcia

 • złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich)
 • wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego dostępnego w sekretariacie WSEI i Fundacji "OIC Poland"
 • wypełnienie podania o przyjęci na studia
 • przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty wpisowej
 • dostarczenie dwóch zdjęć

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki ukończenia

 • aktywny udział w zajęciach
 • pozytywne zaliczenie wszystkich egzaminów
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia

Organizacja zajęć

 • zajęcia odbywają się raz bądź dwa razy w miesiącu (piątki od 16.00, soboty i niedziele od 9.00) w siedzibie Polskiej Fundacji Ośrodków Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin

Organizatorzy studiów

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w Lublinie


Program studiów 210 godzin zajęć (wykłady, ćwiczenia, warsztaty)

 • Formy organizacyjno-prawne podmiotów gospodarczych
  omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw
 • Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym
  • Karta podatkowa
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych  Opodatkowanie na zasadach ogólnych;
  • Podatek liniowy i wg skali
  • Opodatkowanie działalności podatkiem VAT i akcyzowym 
 • Miejsce i rola rachunkowości zarządzaniu przdsiębiorstwem
 • Prawo pracy teoria i praktyka
 • ZUS zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym osób prowadzących działalność oraz zatrudnianych pracowników
 • Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw według prawa polskiego i międzynarodowego
  • Podstawy rachunkowości
  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • Zasady wyceny, ewidencji i prezentacji aktywów obrotowych
  • Rozrachunki i roszczenia: ewidencja, wycena i prezentacja
  • Rachunek kosztów, przychodów i wyników
  • Zasady ewidencji i prezentacji kapitałów własnych, kapitałów obcych oraz rezerw
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako uproszczona forma rachunkowości w niektórych podmiotach gospodarczych
 • Opodatkowanie zysku w przedsiębiorstwie: Podatek dochodowy bieżący i odroczony
 • Rozliczanie podatku VAT problemy praktyczne
 • Praktyczne sporządzenie sprawozdania finansowego małej i średniej firmy.
 • Rachunkowość jednostek w sytuacjach szczególnych
 • Zarządzanie finansami
 • Analiza finansowa
 • Prawo karne - skarbowe
 • Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących ze źródeł nielegalnych bądź nieujawnionych.
 • Kontrola skarbowa i finansowa w przedsiębiorstwie, postępowanie podatkowe i egzekucyjne
 • Informatyka w rachunkowości - „Płatnik"


Korzyści dla absolwentów
Ukończenie Studiów Podyplomowych „Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw" uprawnia do zajmowania stanowisk: dyrektora ekonomicznego, głównego księgowego i księgowego w przedsiębiorstwie, a także do Egzaminu Państwowego, dającego uprawnienia na usługo¬we prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów.

Absolwenci otrzymują

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 • Dyplom Menedżerski Fundacji „OIC Poland".

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test