1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła ekonomii i innowacji w lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

WSEI Lublin
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin
zobacz na mapie

tel.:+48-81-749-17-77
E-mail do uczelni

» Specjalności
» Rekrutacja
» O uczelni
» Baza dydaktyczna

Ilość odsłon: 203126

 1. » Administracja
 2. » Administracja samorządowa
 3. » Bankowość
 4. » Bazy danych
 5. » Bezpieczeństwo informacji
 6. » Bezpieczeństwo narodowe / publiczne
 7. » Doradztwo finansowe i inwestycyjne
 8. » Doradztwo zawodowe i poradnictwo
 9. » Dziennikarstwo
 10. » Edukacja dla bezpieczeństwa
 11. » Ekologia
 12. » Ekonomia
 13. » Finanse
 14. » Finanse publiczne
 15. » Grafika komputerowa
 16. » Handel zagraniczny
 17. » Informatyka
 18. » Komunikacja społeczna i medialna
 19. » Kontrola finansowa w służbach publicznych
 20. » Logistyka
 21. » Mechanika
 22. » Ochrona środowiska
 23. » Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej
 24. » Pedagogika
 25. » Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 26. » Pielęgniarstwo
 27. » Podatki i doradztwo podatkowe
 28. » Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE
 29. » Praca socjalna
 30. » Prawo
 31. » Prawo pracy
 32. » Profilaktyka i terapia uzależnień
 33. » Przedsiębiorczość
 34. » Psychologia
 35. » Psychologia transportu
 36. » Rachunkowość
 37. » Rozwój regionalny
 38. » Stosunki międzynarodowe
 39. » Systemy i sieci komputerowe
 40. » Terapia pedagogiczna
 41. » Terapia zajęciowa
 42. » Transport
 43. » Zamówienia publiczne
 44. » Zarządzanie
 45. » Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 46. » Zarządzanie finansami
 47. » Zarządzanie jakością
 48. » Zarządzanie oświatą
 49. » Zarządzanie transportem
 50. » Zarządzanie w administracji
 51. » Zarządzanie w służbie zdrowia
 52. » Zarządzanie zasobami ludzkimi
 53. » Zdrowie publiczne

Rodzaje studiów

 1. » studia licencjackie
 2. » studia inżynierskie
 3. » studia jednolite magisterskie
 4. » studia magisterskie uzupełniające
 5. » studia podyplomowe
 6. » studia doktoranckie

Psychologia

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie 0.00 pln 0.00 pln
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Rekrutacja

Zasady rekrutacji:

 • Rekrutacja odbywa się według kolejności zgłoszeń.
 • Rekrutacja trwa do wyczerpania limitu miejsc.
 • Dokumenty przyjmowane są w sekretariacie WSEI na ul. Mełgiewskiej 7/9
  lub w punkcie rekrutacyjnym na ul. Królewskiej 3

Warunki przyjęcia na studia:

Dodatkowe dokumenty do wypełnienia:

Opłaty:

 • Przy jednorazowej opłacie za cały rok (2 semestry) udzielamy 5% bonifikaty.
 • W przypadku rozłożenia na płatności na raty, opłata za semestr powiększona jest o 50 zł

Opłaty wpisowej można dokonać w kasie Szkoły lub przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
PKO BP : 30 1020 3147 0000 8202 0065 0382

O kierunku

Studia na kierunku „Psychologia" prowadzone są jako 5-letnie jednolite studia magisterskie. Studia trwają 10 semestrów.

 • Program kształcenia obejmuje przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe objęte standardami kształcenia na kierunku "Psychologia" oraz przedmioty specjalnościo- we przygotowujące do wykonywania określonej specjalności zawodowej.
 • Studenci mają do dyspozycji nowoczesne Centrum Laboratoriów Psychologicznych, w skład którego wchodzą: Laboratorium Metodologii Badań Psychologicznych (Pracownia komputerowa, Pracownia testów, Wypożyczalnia testów psychologicznych), Laboratorium Pomocy Psychologicznej (Pracownia pomocy indywidualnej, Pracownia pomocy grupowej), Laboratorium Diagnozy Predyspozycji Psychofizycznych (Pracownia badań aparaturowych, Pracownia badań zbiorowych, Pracownia badań indywidualnych).
 • Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł magistra psychologii (z zaznaczeniem ukończonej specjalności). Może ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe, a także na studia doktoranckie.
 • Studenci wszystkich lat mogą:
  • aktywnie działać w Kole Naukowym Studentów Psychologii,
  • uczestniczyć w pracach redakcyjnych studenckiego czasopisma naukowego „Innowacje w Psychologii",
  • szkolić się i pomagać swoim rówieśnikom w ramach Akademickiego Centrum Wsparcia Rówieśniczego.

Specjalności:

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test