1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła ekonomii i innowacji w lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

WSEI Lublin
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin
zobacz na mapie

tel.:+48-81-749-17-77
E-mail do uczelni

» Specjalności
» Rekrutacja
» O uczelni
» Baza dydaktyczna

Ilość odsłon: 205291

 1. » Administracja
 2. » Administracja samorządowa
 3. » Bankowość
 4. » Bazy danych
 5. » Bezpieczeństwo informacji
 6. » Bezpieczeństwo narodowe / publiczne
 7. » Doradztwo finansowe i inwestycyjne
 8. » Doradztwo zawodowe i poradnictwo
 9. » Dziennikarstwo
 10. » Edukacja dla bezpieczeństwa
 11. » Ekologia
 12. » Ekonomia
 13. » Finanse
 14. » Finanse publiczne
 15. » Grafika komputerowa
 16. » Handel zagraniczny
 17. » Informatyka
 18. » Komunikacja społeczna i medialna
 19. » Kontrola finansowa w służbach publicznych
 20. » Logistyka
 21. » Mechanika
 22. » Ochrona środowiska
 23. » Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej
 24. » Pedagogika
 25. » Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 26. » Pielęgniarstwo
 27. » Podatki i doradztwo podatkowe
 28. » Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE
 29. » Praca socjalna
 30. » Prawo
 31. » Prawo pracy
 32. » Profilaktyka i terapia uzależnień
 33. » Przedsiębiorczość
 34. » Psychologia
 35. » Psychologia transportu
 36. » Rachunkowość
 37. » Rozwój regionalny
 38. » Stosunki międzynarodowe
 39. » Systemy i sieci komputerowe
 40. » Terapia pedagogiczna
 41. » Terapia zajęciowa
 42. » Transport
 43. » Zamówienia publiczne
 44. » Zarządzanie
 45. » Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 46. » Zarządzanie finansami
 47. » Zarządzanie jakością
 48. » Zarządzanie oświatą
 49. » Zarządzanie transportem
 50. » Zarządzanie w administracji
 51. » Zarządzanie w służbie zdrowia
 52. » Zarządzanie zasobami ludzkimi
 53. » Zdrowie publiczne

Rodzaje studiów

 1. » studia licencjackie
 2. » studia inżynierskie
 3. » studia jednolite magisterskie
 4. » studia magisterskie uzupełniające
 5. » studia podyplomowe
 6. » studia doktoranckie

Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku europejskim

Centrum studiów podyplomowych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1500.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Cel
Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się zarządzaniem w firmie na dowolnym szczeblu, na stanowiskach kierowniczych, odpowiedzialnych za produkcję, sprzedaż, dystrybucję towarów lub usług, promocję i reklamę, zarówno w małych jak i w dużych przedsiębiorstwach.

Warunki przyjęcia

 • złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich)
 • wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego dostępnego w sekretariacie WSEI i Fundacji "OIC Poland"
 • wypełnienie podania o przyjęci na studia
 • przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty wpisowej
 • dostarczenie dwóch zdjęć

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki ukończenia

 • aktywny udział w zajęciach
 • pozytywne zaliczenie wszystkich egzaminów
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia

Organizacja zajęć

 • zajęcia odbywają się raz bądź dwa razy w miesiącu (piątki od 16.00, soboty i niedziele od 9.00) w siedzibie Polskiej Fundacji Ośrodków Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin

Organizatorzy studiów

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w Lublinie


Program studiów 210 godzin zajęć (wykłady, ćwiczenia, warsztaty)
Zarządzanie firmą
Organizacja i jej charakterystyka; Fazy procesu zarządzania; Struktury organizacyjne i kierunki ich zmian; Zarządzanie zmianą organizacyjną; Zarządzanie procesami pracy; Zarządzanie projektami organizacyjnymi

Kompetencje menedżerskie a styl zarządzania firmą
Umiejętności osobiste menedżera; Komunikacja interpersonalna, motywowanie i przywództwo; Umiejętności negocjacyjne i zarządzanie konfliktami; Budowanie zespołów i delegowanie uprawnień; Rozwijanie podwładnych

Zarządzanie strategiczne
Proces zarządzania strategicznego i jego charakterystyka; Narzędzia analizy strategicznej; Elementy składowe strategii organizacyjnej; Charakterystyka typowych strategii; Zarządzanie realizacją strategii

Zarządzanie marketingiem i sprzedażą
Proces marketingowy i jego fazy; Organizacja służb marketingowych; Zarządzanie sprzedażą; Marketing a inne obszary zarządzania

Zarządzanie logistyką
Rola logistyki w procesie tworzenia wartości; Strategia logistyczna firmy; Efektywność systemów logistycznych; Projektowanie kanałów zaopatrzenia i dystrybucji

Zarządzanie jakością
Amerykańska (Baldrige'a) i Europejska Nagroda Jakości i ich filozofie; System zarządzania jakością; Dokumentacja SZJ; Organizacyjne uwarunkowania jakości

Zarządzanie produkcją
Charakterystyka procesu produkcyjnego; Zarządzanie przygotowaniem produkcji; Sterowanie przebiegiem produkcji; Współczesne systemy zarządzania produkcją; Humanizacja procesu produkcyjnego

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Źródła informacji finansowej; Analiza finansowa firmy; Zasady kredytowania przedsiębiorstw; Ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Rola służb personalnych w zarządzaniu współczesną organizacją; Fazy procesu zarządzania zasobami ludzkimi; Systemy wynagrodzeń; Elementy prawa pracy

Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem
Charakterystyka informacji zarządczej; Standardowe systemy informatyczne zarządzania; Wdrażanie systemów informatycznych

Seminarium dyplomowe

Korzyści dla absolwentów
Słuchacze podczas trwania studiów zapoznają się z szeroko pojętymi zagadnieniami z zakresu zarządzania. Należą do nich m.in.

 • nowoczesne koncepcje zarządzania i teorii organizacji;
 • zarządzanie poszczególnymi pionami w firmie;
 • zarządzanie kadrami, finansami, produkcją, logistyką;
 • informatyczne wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem.

Absolwenci otrzymują

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 • Dyplom Menedżerski Fundacji „OIC Poland".

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test