1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła ekonomii i innowacji w lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

WSEI Lublin
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin
zobacz na mapie

tel.:+48-81-749-17-77
E-mail do uczelni

» Specjalności
» Rekrutacja
» O uczelni
» Baza dydaktyczna

Ilość odsłon: 203012

 1. » Administracja
 2. » Administracja samorządowa
 3. » Bankowość
 4. » Bazy danych
 5. » Bezpieczeństwo informacji
 6. » Bezpieczeństwo narodowe / publiczne
 7. » Doradztwo finansowe i inwestycyjne
 8. » Doradztwo zawodowe i poradnictwo
 9. » Dziennikarstwo
 10. » Edukacja dla bezpieczeństwa
 11. » Ekologia
 12. » Ekonomia
 13. » Finanse
 14. » Finanse publiczne
 15. » Grafika komputerowa
 16. » Handel zagraniczny
 17. » Informatyka
 18. » Komunikacja społeczna i medialna
 19. » Kontrola finansowa w służbach publicznych
 20. » Logistyka
 21. » Mechanika
 22. » Ochrona środowiska
 23. » Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej
 24. » Pedagogika
 25. » Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 26. » Pielęgniarstwo
 27. » Podatki i doradztwo podatkowe
 28. » Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE
 29. » Praca socjalna
 30. » Prawo
 31. » Prawo pracy
 32. » Profilaktyka i terapia uzależnień
 33. » Przedsiębiorczość
 34. » Psychologia
 35. » Psychologia transportu
 36. » Rachunkowość
 37. » Rozwój regionalny
 38. » Stosunki międzynarodowe
 39. » Systemy i sieci komputerowe
 40. » Terapia pedagogiczna
 41. » Terapia zajęciowa
 42. » Transport
 43. » Zamówienia publiczne
 44. » Zarządzanie
 45. » Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 46. » Zarządzanie finansami
 47. » Zarządzanie jakością
 48. » Zarządzanie oświatą
 49. » Zarządzanie transportem
 50. » Zarządzanie w administracji
 51. » Zarządzanie w służbie zdrowia
 52. » Zarządzanie zasobami ludzkimi
 53. » Zdrowie publiczne

Rodzaje studiów

 1. » studia licencjackie
 2. » studia inżynierskie
 3. » studia jednolite magisterskie
 4. » studia magisterskie uzupełniające
 5. » studia podyplomowe
 6. » studia doktoranckie

Mediacje cywilne i karne

Centrum studiów podyplomowych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 0.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Cel

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i wykształcenie w nich umiejętności praktycznych do przeprowadzenia mediacji między stronami sporu.

Uczestnicy

 • psychologowie
 • pedagodzy
 • pracownicy socjalni
 • pielęgniarki

Warunki przyjęcia

 • złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich)
 • wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego dostępnego w sekretariacie WSEI i Fundacji "OIC Poland"
 • wypełnienie podania o przyjęci na studia
 • przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty wpisowej
 • dostarczenie dwóch zdjęć

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki ukończenia

 • aktywny udział w zajęciach
 • pozytywne zaliczenie wszystkich egzaminów
 • opracowanie i przeprowadzenie symulacji mediacji
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia

Organizacja zajęć

 • studia trwają 3 semestry
 • zajęcia odbywają się raz bądź dwa razy w miesiącu (piątki od 16.00, soboty i niedziele od 9.00) w siedzibie WSEI i Fundacji "OIC Poland"
 • program obejmuje 270 godzin zajęć

Organizatorzy studiów

 • Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Informacje i zapisy

Sekretariat Fundacji "OIC Poland"
20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 7/9
tel (81) 749-17-70, (81) 749-17-75
www.oic.lublin.pl , e-mail: podyplomowe@oic.lublin.pl

Opłaty

 • 300,00 zł jednorazowa opłata wpisowa
 • 4 500,00 zł - czesne za 3 semestry uiszczane w 3 ratach przed rozpoczęciem kolejnych semestrów
 • Przy opłacie jednorazowej ( za 3 semestry) udzielamy 5% bonifikaty
 • Absolwenci WSEI otrzymują do 20% bonifikaty

Wpłat należy dokonywać w siedzibie WSEI i Fundacji lub na konto Fundacji:
BRE Bank S.A. O/Lublin nr 64 1140 1094 0000 2956 3900 1009

Ramowy program studiów

 • Elementy treningu interpersonalnego z intrapsychicznym.
 • Systemowe i strukturalne ujęcie rodziny.
 • Istota konfliktów w relacjach rodzinnych z uwzględnieniem sytuacji przemocowych.
 • Metody interwencji w konflikcie.
 • Ustawowe warunki mediacji w Polsce i na świecie.
 • Procedury postępowania mediacyjnego.
 • Psychologiczne aspekty postępowania mediacyjnego.
 • Filozoficzny obraz człowieka w konflikcie. Etyki zawodowa mediatora.
 • Cele i funkcje porozumień proceduralnych w spotkaniach mediacyjnych.
 • Otwierające wypowiedzi mediatora, spotkania na osobności.
 • Mediacje rodzinne w spawach finansowych, kontaktów z dziećmi, konflikcie rozwodowym.
 • Mediacje karne.
 • Mediacje pracownicze i szkolne.
 • Zawieranie kontraktu i pisanie porozumienia.
 • Symulacja postępowań mediacyjnych/ Trening mediacji.
 • Prowadzenie mediacji pod superwizją.
 • Zajęcia syuperwizyjne.

Korzyści dla absolwentów

Ukończenie Studiów Podyplomowych "Mediacje cywilne i karne" pozwala uzyskać kwalifikacje mediatora.
Program studiów uwzględnia wymagania określone w standardach szkolenia mediatorów uchwalone 29.10.2007 r. przez Społeczną Radę ds. spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Absolwenci otrzymują

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Dyplom Menedżerski Fundacji "OIC Poland"

Kierownik naukowy studiów

 • prof. dr hab. Jolanta Szempruch

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test