1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła ekonomii i innowacji w lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

WSEI Lublin
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin
zobacz na mapie

tel.:+48-81-749-17-77
E-mail do uczelni

» Specjalności
» Rekrutacja
» O uczelni
» Baza dydaktyczna

Ilość odsłon: 203016

 1. » Administracja
 2. » Administracja samorządowa
 3. » Bankowość
 4. » Bazy danych
 5. » Bezpieczeństwo informacji
 6. » Bezpieczeństwo narodowe / publiczne
 7. » Doradztwo finansowe i inwestycyjne
 8. » Doradztwo zawodowe i poradnictwo
 9. » Dziennikarstwo
 10. » Edukacja dla bezpieczeństwa
 11. » Ekologia
 12. » Ekonomia
 13. » Finanse
 14. » Finanse publiczne
 15. » Grafika komputerowa
 16. » Handel zagraniczny
 17. » Informatyka
 18. » Komunikacja społeczna i medialna
 19. » Kontrola finansowa w służbach publicznych
 20. » Logistyka
 21. » Mechanika
 22. » Ochrona środowiska
 23. » Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej
 24. » Pedagogika
 25. » Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 26. » Pielęgniarstwo
 27. » Podatki i doradztwo podatkowe
 28. » Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE
 29. » Praca socjalna
 30. » Prawo
 31. » Prawo pracy
 32. » Profilaktyka i terapia uzależnień
 33. » Przedsiębiorczość
 34. » Psychologia
 35. » Psychologia transportu
 36. » Rachunkowość
 37. » Rozwój regionalny
 38. » Stosunki międzynarodowe
 39. » Systemy i sieci komputerowe
 40. » Terapia pedagogiczna
 41. » Terapia zajęciowa
 42. » Transport
 43. » Zamówienia publiczne
 44. » Zarządzanie
 45. » Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 46. » Zarządzanie finansami
 47. » Zarządzanie jakością
 48. » Zarządzanie oświatą
 49. » Zarządzanie transportem
 50. » Zarządzanie w administracji
 51. » Zarządzanie w służbie zdrowia
 52. » Zarządzanie zasobami ludzkimi
 53. » Zdrowie publiczne

Rodzaje studiów

 1. » studia licencjackie
 2. » studia inżynierskie
 3. » studia jednolite magisterskie
 4. » studia magisterskie uzupełniające
 5. » studia podyplomowe
 6. » studia doktoranckie

Pielęgniarstwo

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln 0.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Kierunek Pedagogika - studia I stopnia

Infomacje ogólne

Studia na kierunku PEDAGOGIKA są to studia I-szego stopnia i trwają 6 semestrów. Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym). Ogólny wymiar zajęć dydaktycznych dla studiów stacjonarnych wynosi 2235 godzin, a dla niestacjonarnych 1437 godziny. Absolwenci będą znać i stosować współczesne osiągnięcia z dziedziny psychologii społecznej, nowoczesnych metod pracy edukacyjnej i technologie informacyjne wzbogacające proces dydaktyczno-wychowawczy oraz dostrzegać kierunki przemian w systemach edukacyjnych krajów Unii Europejskiej.
Absolwent posiadać będzie umiejętności prowadzenia badań naukowych, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu swojej specjalności oraz będzie nastawiony na działalność prospołeczną i samodoskonalenie.

Po II i IV semestrze studenci odbywają praktyki zawodowe.

Przez pierwsze 2 semestry program kształcenia na kierunku jest wspólny dla wszystkich specjalności, co daje możliwość dokonania wyboru kierunku kształcenia odpowiadającego indywidualnym zainteresowaniom studenta po 1-szym roku nauki.

Studia kończą się przygotowaniem pracy licencjackiej.
Absolwenci uzyskują tytułu licencjata w określonej specjalności.

 

Pedagogika - specjalność: Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci specjalności „Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją” będą posiadali specjalistyczną wiedzę dotycząca pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w nauce oraz w zachowaniu. Studenci nabywają wiedzę o cechach i przyczynach trudności oraz umiejętności skutecznego oddziaływania terapeutyczno - wychowawczego przy pomocy specjalistycznych metod pracy. Praktyczne wykorzystywanie technik terapeutycznych pozwoli skutecznie przezwyciężać powstałe trudności u dzieci i młodzieży, służyć pomocą nauczycielom i rodzicom oraz wychowawcom. Ponadto potrafią korzystać z różnorodnych technik i metod rehabilitacyjnych.

Program studiów
     
Przedmiot Liczba godzin
Stacjonarne Niestacjonarne
Przedmioty ogólne 360 300
Przedmioty podstawowe 405 360
Przedmioty kierunkowe 510 355
Przedmioty specjalnościowe 450 205
Fizjologia kliniczna z patofizjologią 30 15
Podstawy medycyny klinicznej 30 15
Nieprzystosowanie społeczne i indywidualne 30 10
Psychoprofilaktyka uzależnień 30 15
Pedagogika terapeutyczna 30 15
Psychoterapia 30 15
Metodyka diagnozy zdrowia i rozwoju psychicznego 30 15
Metodyka oddziaływań terapeutycznych i rehabilitacyjnych 30 15
Rehabilitacja kompleksowa 90 40
Urządzenia i sprzęt rehabilitacyjny 15 10
Masaż 105 40
Seminarium dyplomowe 90 60
Razem 1815 1280
 

Rekrutacja

Zasady rekrutacji:

 • Rekrutacja odbywa się według kolejności zgłoszeń.
 • Rekrutacja trwa do wyczerpania limitu miejsc.
 • Dokumenty przyjmowane są w sekretariacie WSEI na ul. Mełgiewskiej 7/9
  lub w punkcie rekrutacyjnym na ul. Królewskiej 

Warunki przyjęcia na studia:

Dodatkowe dokumenty do wypełnienia:

Opłaty:

 • Przy jednorazowej opłacie za cały rok (2 semestry) udzielamy 5% bonifikaty.
 • W przypadku rozłożenia na płatności na raty, opłata za semestr powiększona jest o 50 zł

Opłaty wpisowej można dokonać w kasie Szkoły lub przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
PKO BP : 30 1020 3147 0000 8202 0065 0382

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test