1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła ekonomii i innowacji w lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

WSEI Lublin
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin
zobacz na mapie

tel.:+48-81-749-17-77
E-mail do uczelni

» Specjalności
» Rekrutacja
» O uczelni
» Baza dydaktyczna

Ilość odsłon: 205092

 1. » Administracja
 2. » Administracja samorządowa
 3. » Bankowość
 4. » Bazy danych
 5. » Bezpieczeństwo informacji
 6. » Bezpieczeństwo narodowe / publiczne
 7. » Doradztwo finansowe i inwestycyjne
 8. » Doradztwo zawodowe i poradnictwo
 9. » Dziennikarstwo
 10. » Edukacja dla bezpieczeństwa
 11. » Ekologia
 12. » Ekonomia
 13. » Finanse
 14. » Finanse publiczne
 15. » Grafika komputerowa
 16. » Handel zagraniczny
 17. » Informatyka
 18. » Komunikacja społeczna i medialna
 19. » Kontrola finansowa w służbach publicznych
 20. » Logistyka
 21. » Mechanika
 22. » Ochrona środowiska
 23. » Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej
 24. » Pedagogika
 25. » Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 26. » Pielęgniarstwo
 27. » Podatki i doradztwo podatkowe
 28. » Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE
 29. » Praca socjalna
 30. » Prawo
 31. » Prawo pracy
 32. » Profilaktyka i terapia uzależnień
 33. » Przedsiębiorczość
 34. » Psychologia
 35. » Psychologia transportu
 36. » Rachunkowość
 37. » Rozwój regionalny
 38. » Stosunki międzynarodowe
 39. » Systemy i sieci komputerowe
 40. » Terapia pedagogiczna
 41. » Terapia zajęciowa
 42. » Transport
 43. » Zamówienia publiczne
 44. » Zarządzanie
 45. » Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 46. » Zarządzanie finansami
 47. » Zarządzanie jakością
 48. » Zarządzanie oświatą
 49. » Zarządzanie transportem
 50. » Zarządzanie w administracji
 51. » Zarządzanie w służbie zdrowia
 52. » Zarządzanie zasobami ludzkimi
 53. » Zdrowie publiczne

Rodzaje studiów

 1. » studia licencjackie
 2. » studia inżynierskie
 3. » studia jednolite magisterskie
 4. » studia magisterskie uzupełniające
 5. » studia podyplomowe
 6. » studia doktoranckie

Mechanika i budowa maszyn

Wydział Transportu i Informatyki

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie 0.00 pln 0.00 pln
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające 0.00 pln 0.00 pln
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Studia I stopnia - inżynierskie trwają 7 semestrów. Studia zorganizowano w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Program studiów spełnia wymogi minimum programowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kierunku „Transport".

 • Po II i IV semestrze studenci odbywają praktyki zawodowe w wymiarze czterech tygodni.
 • Przez pierwsze 2 semestry program kształcenia na kierunku jest wspólny dla wszystkich specjalności, co daje możliwość dokonania wyboru kierunku kształcenia odpowiadającego indywidualnym zainteresowaniom studenta po 1. roku nauki.
 • Po ukończeniu 3,5-letnich studiów pierwszego stopnia absolwent uzyskuje tytuł inżyniera transportu.

Specjalność:

 

Studia II stopnia - magisterskie trwają 3 semestry. Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Program studiów spełnia wymogi minimum programowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kierunku „Transport".

 • Po ukończeniu 1,5-rocznych studiów drugiego stopnia absolwent uzyskuje tytuł magistra transportu. Może ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe, a także na studia doktoranckie.
 • Absolwenci studiów inżynierskich w WSEI są przyjmowani na studia uzupełniające magisterskie w WSEI i są zwolnieni z opłaty wpisowej.
 • Rekrutacja na studia II stopnia na kierunku "Transport" odbywa się również w styczniu i lutym (studia rozpoczynają się od semestru letniego - w marcu)

Specjalność:

Rekrutacja

Zasady rekrutacji:

 • Rekrutacja odbywa się według kolejności zgłoszeń.
 • Rekrutacja trwa do wyczerpania limitu miejsc.
 • Dokumenty przyjmowane są w sekretariacie WSEI na ul. Mełgiewskiej 7/9
  lub w punkcie rekrutacyjnym na ul. Królewskiej 3

Warunki przyjęcia na studia:

Dodatkowe dokumenty do wypełnienia:

Opłaty:

 • Przy jednorazowej opłacie za cały rok (2 semestry) udzielamy 5% bonifikaty.
 • W przypadku rozłożenia na płatności na raty, opłata za semestr powiększona jest o 50 zł

Opłaty wpisowej można dokonać w kasie Szkoły lub przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
PKO BP : 30 1020 3147 0000 8202 0065 0382

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test