1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła ekonomii i innowacji w lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

WSEI Lublin
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin
zobacz na mapie

tel.:+48-81-749-17-77
E-mail do uczelni

» Specjalności
» Rekrutacja
» O uczelni
» Baza dydaktyczna

Ilość odsłon: 205308

 1. » Administracja
 2. » Administracja samorządowa
 3. » Bankowość
 4. » Bazy danych
 5. » Bezpieczeństwo informacji
 6. » Bezpieczeństwo narodowe / publiczne
 7. » Doradztwo finansowe i inwestycyjne
 8. » Doradztwo zawodowe i poradnictwo
 9. » Dziennikarstwo
 10. » Edukacja dla bezpieczeństwa
 11. » Ekologia
 12. » Ekonomia
 13. » Finanse
 14. » Finanse publiczne
 15. » Grafika komputerowa
 16. » Handel zagraniczny
 17. » Informatyka
 18. » Komunikacja społeczna i medialna
 19. » Kontrola finansowa w służbach publicznych
 20. » Logistyka
 21. » Mechanika
 22. » Ochrona środowiska
 23. » Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej
 24. » Pedagogika
 25. » Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 26. » Pielęgniarstwo
 27. » Podatki i doradztwo podatkowe
 28. » Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE
 29. » Praca socjalna
 30. » Prawo
 31. » Prawo pracy
 32. » Profilaktyka i terapia uzależnień
 33. » Przedsiębiorczość
 34. » Psychologia
 35. » Psychologia transportu
 36. » Rachunkowość
 37. » Rozwój regionalny
 38. » Stosunki międzynarodowe
 39. » Systemy i sieci komputerowe
 40. » Terapia pedagogiczna
 41. » Terapia zajęciowa
 42. » Transport
 43. » Zamówienia publiczne
 44. » Zarządzanie
 45. » Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 46. » Zarządzanie finansami
 47. » Zarządzanie jakością
 48. » Zarządzanie oświatą
 49. » Zarządzanie transportem
 50. » Zarządzanie w administracji
 51. » Zarządzanie w służbie zdrowia
 52. » Zarządzanie zasobami ludzkimi
 53. » Zdrowie publiczne

Rodzaje studiów

 1. » studia licencjackie
 2. » studia inżynierskie
 3. » studia jednolite magisterskie
 4. » studia magisterskie uzupełniające
 5. » studia podyplomowe
 6. » studia doktoranckie

Handel zagraniczny dla małych i średnich przedsiębiorstw

Centrum studiów podyplomowych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 0.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Cel:
Nabycie wiedzy z zakresu handlu zagranicznego po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Poznanie środków regulujących handel UE, zasady prowadzenia negocjacji i zawierania umów z partnerami zagranicznymi. Studia przeznaczone dla przedsiębiorstw i ich pracowników, kadry menedżerskiej oraz właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw

Warunki przyjęcia

 • złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich)
 • wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego dostępnego w sekretariacie WSEI i Fundacji "OIC Poland"
 • wypełnienie podania o przyjęci na studia
 • przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty wpisowej
 • dostarczenie dwóch zdjęć

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki ukończenia

 • aktywny udział w zajęciach
 • pozytywne zaliczenie wszystkich egzaminów
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia

Organizacja zajęć

 • zajęcia odbywają się raz bądź dwa razy w miesiącu (piątki od 16.00, soboty i niedziele od 9.00) w siedzibie Polskiej Fundacji Ośrodków Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin

Organizatorzy studiów

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w Lublinie


Program studiów 200 godzin zajęć (wykłady, ćwiczenia, warsztaty)

 • Międzynarodowy handel zagraniczny ( Historyczne uwarunkowania powstania handlu zagranicznego, Międzynarodowe narzędzia realizacji handlu zagranicznego, Globalizacja gospodarki, Integracja w Unii Europejskiej)
 • Prawo Międzynarodowe (Instytucje kreujące międzynarodowe porozumienia handlowe, Międzynarodowe porozumienia handlowe, Międzynarodowe prawo prywatne, Rozstrzyganie sporów w międzynarodowym handlu)
 • Wybrane aspekty Prawa Dewizowego (Podstawowe pojęcia, Zakazy i nakazy Prawa Dewizowego, Prawo Dewizowe w kontekście wymagań prawa UE)
 • Transakcje handlu zagranicznego ( Uwarunkowania realizacji handlu zagranicznego w Polsce: charakterystyka handlu zagranicznego Polski, formy wspierania eksportu przez Instytucje Rządowe, pozarządowe formy wspierania eksportu; Rodzaje transakcji w handlu zagranicznym; Transakcje handlowe a strategie wchodzenia na rynki zagraniczne; Ryzyko transakcji handlowych, Cykl transakcyjny i realizacja poszczególnych jego faz: przygotowanie do zawarcia transakcji handlowej, kontrakt i analiza klauzul kontraktu, warunki i sposoby płatności, INCOTERMS 2000, niuanse handlowe, realizacja kontraktu; Dokumenty realizacji transakcji w handlu zagranicznym; Korespondencja handlowa,
 • Negocjacje w handlu zagranicznym (Proces negocjacji, Fazy negocjacji w handlu zagranicznym, Komunikowanie werbalne i niewerbalne, Najczęstsze błędy popełniane podczas negocjacji, Zasady negocjacji z partnerami z różnych kręgów kulturowych, Etykieta w biznesie, Strategie negocjacyjne, Wybrane zagadnienia taktyk i technik negocjacji)
 • Marketing w handlu zagranicznym (Koncepcja marketingu w eksporcie; Podział marketingu: marketing dóbr usługowych, przemysłowych, konsumpcyjnych, specyfika marketingu business to business; Analiza koniunktury i badanie rynków zagranicznych, Metody badań marketingowych i źródła informacji rynkowych dla eksporterów; Strategie marketingowe w eksporcie; Kształtowanie produktu, ceny dystrybucji i promocji; Zasady organizowania imprez targowych; Organizacja działu marketingu w przedsiębiorstwie)
 • Finansowanie i rozliczanie handlu zagranicznego  (Zarządzanie finansami; Kredyty w handlu zagranicznym; Finansowanie zabezpieczeń w handlu zagranicznym - wyroby akcyzowe; Rozliczanie transakcji handlowych)
 • Unijne programy wspierania handlu zagranicznego (Instytucje rządowe i pozarządowe realizujące programy wsparcia eksporterów; Programy i dotacje wspierające eksport)
 • Ubezpieczenie transakcji handlu zagranicznego (Prawne aspekty ubezpieczeń; Ryzyko podlegające ubezpieczeniu; Rodzaje ubezpieczeń; Instytucje ubezpieczające transakcje handlu zagranicznego)
 • Logistyka i transport w handlu zagranicznym (Logistyka w przedsiębiorstwie; Łańcuchy dostaw; Transport w systemach logistycznych)
 • Procedury celne (Taryfy celne; Wybrane aspekty kodeksu celnego; Tryb postępowania przy odprawach celnych; Tryb postępowania w obrocie wewnątrz-unijnym)
 • Handel elektroniczny przez Internet (Narzędzia Internetu; Istota funkcjonowania platform handlowych; Biznes przez Internet)
 • Seminarium dyplomowe

Korzyści dla absolwentów
Uzyskanie wiedzy i opanowanie technik transakcji handlu zagranicznego co zapewni sprawne i efektywne działanie podmiotom gospodarczym w obrocie międzynarodowym.

Absolwenci otrzymują

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 • Dyplom Menedżerski Fundacji „OIC Poland".

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test