1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła ekonomii i innowacji w lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

WSEI Lublin
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin
zobacz na mapie

tel.:+48-81-749-17-77
E-mail do uczelni

» Specjalności
» Rekrutacja
» O uczelni
» Baza dydaktyczna

Ilość odsłon: 205295

 1. » Administracja
 2. » Administracja samorządowa
 3. » Bankowość
 4. » Bazy danych
 5. » Bezpieczeństwo informacji
 6. » Bezpieczeństwo narodowe / publiczne
 7. » Doradztwo finansowe i inwestycyjne
 8. » Doradztwo zawodowe i poradnictwo
 9. » Dziennikarstwo
 10. » Edukacja dla bezpieczeństwa
 11. » Ekologia
 12. » Ekonomia
 13. » Finanse
 14. » Finanse publiczne
 15. » Grafika komputerowa
 16. » Handel zagraniczny
 17. » Informatyka
 18. » Komunikacja społeczna i medialna
 19. » Kontrola finansowa w służbach publicznych
 20. » Logistyka
 21. » Mechanika
 22. » Ochrona środowiska
 23. » Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej
 24. » Pedagogika
 25. » Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 26. » Pielęgniarstwo
 27. » Podatki i doradztwo podatkowe
 28. » Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE
 29. » Praca socjalna
 30. » Prawo
 31. » Prawo pracy
 32. » Profilaktyka i terapia uzależnień
 33. » Przedsiębiorczość
 34. » Psychologia
 35. » Psychologia transportu
 36. » Rachunkowość
 37. » Rozwój regionalny
 38. » Stosunki międzynarodowe
 39. » Systemy i sieci komputerowe
 40. » Terapia pedagogiczna
 41. » Terapia zajęciowa
 42. » Transport
 43. » Zamówienia publiczne
 44. » Zarządzanie
 45. » Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 46. » Zarządzanie finansami
 47. » Zarządzanie jakością
 48. » Zarządzanie oświatą
 49. » Zarządzanie transportem
 50. » Zarządzanie w administracji
 51. » Zarządzanie w służbie zdrowia
 52. » Zarządzanie zasobami ludzkimi
 53. » Zdrowie publiczne

Rodzaje studiów

 1. » studia licencjackie
 2. » studia inżynierskie
 3. » studia jednolite magisterskie
 4. » studia magisterskie uzupełniające
 5. » studia podyplomowe
 6. » studia doktoranckie

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Centrum studiów podyplomowych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 0.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Specjalistyczne Studia Podyplomowe przygotowujące do zawodu rzeczoznawcy majątkowego oraz Egzaminu Państwowego dla rzeczoznawców majątkowych

 

Cel:

Celem studiów jest nabycie przez uczestników teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu szacowania nieruchomości, a także przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego oraz Egzaminu Państwowego niezbędnego do uzyskania Państwowej Licencji w zakresie Szacowania Nieruchomości.

Warunki przyjęcia

 • złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich)
 • wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego dostępnego w sekretariacie WSEI i Fundacji "OIC Poland"
 • wypełnienie podania o przyjęci na studia
 • przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty wpisowej
 • dostarczenie dwóch zdjęć

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki ukończenia

 • aktywny udział w zajęciach
 • pozytywne zaliczenie wszystkich egzaminów
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia

Organizacja zajęć

 • zajęcia odbywają się raz bądź dwa razy w miesiącu (piątki od 16.00, soboty i niedziele od 9.00) w siedzibie Polskiej Fundacji Ośrodków Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin

Organizatorzy studiów

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w Lublinie


Program studiów 288 godzin zajęć (wykłady, ćwiczenia, warsztaty)
Podstawy wiedzy z zakresu prawa
Część ogólna prawa cywilnego; Podstawy prawa rzeczowego;  Podstawy prawa zobowiązań; Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego; Podstawy prawa i postępowania administracyjnego; Źródła informacji o nieruchomościach; Gospodarka przestrzenna; Gospodarka nieruchomościami; Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze; Gospodarka rolna, leśna i wodna; Ochrona danych osobowych; Zamówienia publiczne;

Podstawy wiedzy z ekonomicznej
Podstawy ekonomii; Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości; Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji; Elementy finansów i bankowości; Podstawy matematyki finansowej; Podstawy statystyki i ekonometrii; Elementy rachunkowości;

Postawy wiedzy technicznej
Podstawy budownictwa; Przegląd technologii w budownictwie; Proces inwestycyjny w budownictwie; Eksploatacja nieruchomości; Podstawy kosztorysowania;

RZECZOZNAWCA M AJĄTKOWY
Status prawny rzeczoznawcy majątkowego; Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych; Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego;

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości; Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny; Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce; Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych; Wycena nieruchomości zurbanizowanych; Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami; Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych; Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych; Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością; Wycena masowa; Dokumentacja procesu wyceny;

UMIEJĘTNOŚCI INTERDYSCYPLINARNE
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - wybrane zagadnienia; Zarządzanie nieruchomościami - wybrane zagadnienia; Doradztwo na rynku nieruchomości; Podstawy marketingu i psychologii. Sztuka argumentacji;

SEMINARIUM DYPLOMOWE I EGZAMIN

Korzyści dla absolwentów
Są to specjalistyczne studia podyplomowe przygotowujące do zawodu rzeczoznawcy majątkowego oraz Egzaminu Państwowego dla rzeczoznawców majątkowych.

Program studiów spełnia wymogi programowe ustalone przez Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzanie nieruchomościami.

Pośredniczymy w organizacji praktyk zawodowych. Czesne za studia nie obejmuje opłaty za praktyki zawodowe

Absolwenci otrzymują

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 • Dyplom Menedżerski Fundacji „OIC Poland".

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test