1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia lublin » wyższa szkoła ekonomii i innowacji w lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

WSEI Lublin
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin
zobacz na mapie

tel.:+48-81-749-17-77
E-mail do uczelni

» Specjalności
» Rekrutacja
» O uczelni
» Baza dydaktyczna

Ilość odsłon: 203131

 1. » Administracja
 2. » Administracja samorządowa
 3. » Bankowość
 4. » Bazy danych
 5. » Bezpieczeństwo informacji
 6. » Bezpieczeństwo narodowe / publiczne
 7. » Doradztwo finansowe i inwestycyjne
 8. » Doradztwo zawodowe i poradnictwo
 9. » Dziennikarstwo
 10. » Edukacja dla bezpieczeństwa
 11. » Ekologia
 12. » Ekonomia
 13. » Finanse
 14. » Finanse publiczne
 15. » Grafika komputerowa
 16. » Handel zagraniczny
 17. » Informatyka
 18. » Komunikacja społeczna i medialna
 19. » Kontrola finansowa w służbach publicznych
 20. » Logistyka
 21. » Mechanika
 22. » Ochrona środowiska
 23. » Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej
 24. » Pedagogika
 25. » Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 26. » Pielęgniarstwo
 27. » Podatki i doradztwo podatkowe
 28. » Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE
 29. » Praca socjalna
 30. » Prawo
 31. » Prawo pracy
 32. » Profilaktyka i terapia uzależnień
 33. » Przedsiębiorczość
 34. » Psychologia
 35. » Psychologia transportu
 36. » Rachunkowość
 37. » Rozwój regionalny
 38. » Stosunki międzynarodowe
 39. » Systemy i sieci komputerowe
 40. » Terapia pedagogiczna
 41. » Terapia zajęciowa
 42. » Transport
 43. » Zamówienia publiczne
 44. » Zarządzanie
 45. » Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 46. » Zarządzanie finansami
 47. » Zarządzanie jakością
 48. » Zarządzanie oświatą
 49. » Zarządzanie transportem
 50. » Zarządzanie w administracji
 51. » Zarządzanie w służbie zdrowia
 52. » Zarządzanie zasobami ludzkimi
 53. » Zdrowie publiczne

Rodzaje studiów

 1. » studia licencjackie
 2. » studia inżynierskie
 3. » studia jednolite magisterskie
 4. » studia magisterskie uzupełniające
 5. » studia podyplomowe
 6. » studia doktoranckie
Budynek WSEI od frontu
Budynek WSEI od frontu
Inauguracja 2010/2011
Widok boku budynku (stara i nowa część)
up
down

Specjalności

Psychologia – jednolite studia magisterskie
•    Psychologia organizacji i zarządzania
•    Psychologia sądowa i penitencjarna
•    Psychologia społeczna
•    Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna
Pedagogika – studia II st. (magisterskie)
•    Pedagogika szkolna i opiekuńcza
•    Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją
•    Pedagogika resocjalizacyjna
•    Pedagogika wczesnoszkolna
Pedagogika – studia I st. (licencjackie)
•    Pedagogika szkolna i opiekuńcza
•    Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją
•    Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Ekonomia – studia II st. (magisterskie)
•    Ekonomika przedsiębiorstw
•    Analizy ekonomiczne i rachunkowość
•    Gospodarowanie nieruchomościami
Ekonomia – studia I st. (licencjackie)
•    Ekonomika przedsiębiorstw
•    Analizy ekonomiczne i rachunkowość
•    Bezpieczeństwo i higiena pracy
•    E-biznes
Administracja – studia II st. (magisterskie)
•    Administracja publiczna
•    Administracja bezpieczeństwa publicznego
•    Administracja gospodarcza
•    Administracja sądowa
•    Samorząd terytorialny i ochrona środowiska
Administracja – studia I st. (licencjackie)
•    Administracja gospodarcza
•    Administracja publiczna
•    Administracja bezpieczeństwa publicznego
•    Administracja celna
Transport – studia II st. (magisterskie)
•    Systemy logistyczne i zarządzanie w transporcie
•    Informatyka w transporcie
Transport – studia I st. (inżynierskie)
•    Organizacja i logistyka transportu
•    Inżynieria ruchu
•    Rzeczoznawstwo samochodowe
•    Eksploatacja i utrzymanie pojazdów szynowych
•    Eksploatacja dróg
Pielęgniarstwo – studia II st. (magisterskie)
Pielęgniarstwo – studia I st. (licencjackie)
Pielęgniarstwo – studia I st. (pomostowe)
Zarządzanie – studia I st. (licencjackie)
•    Zarządzanie zasobami ludzkimi
•    Zarządzanie przedsiębiorstwem
•    Zarządzanie ochroną zdrowia
•    Zarządzanie w administracji publicznej
•    Zarządzanie nieruchomościami sportowo-rekreacyjnymi
Finanse i rachunkowość – studia I st. (licencjackie) – kierunek w organizacji
•    Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych
•    Finanse publiczne i skarbowość
•    Finanse w logistyce
•    Doradztwo inwestycyjne
•    Zarządzanie
Praca socjalna – studia I st. (licencjackie)
•    Pomoc społeczna w środowisku otwartym
•    Doradztwo zawodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia I st. (licencjackie)
•    Bezpieczeństwo informacji
•    Zarządzanie kryzysowe
•    Specjalność policyjna
•    Zarządzanie kryzysowe
Stosunki międzynarodowe – studia I st. (licencjackie)
•    Integracja europejska
Zdrowie publiczne – studia I st. (licencjackie)
•    Promotor i trener zdrowia / Opiekun osoby starszej
•    Opiekun medyczny i edukator zdrowotny / Opiekun osoby starszej
Informatyka – studia I st. (inżynierskie)
•    Grafika i multimedia
•    Systemy i sieci komputerowe
•    Inżynieria oprogramowania
Mechanika i budowa maszyn – studia I st. (inżynierskie)
•    Eksploatacja maszyn i urządzeń
•    Diagnostyka samochodowa
•    Aparatura i urządzenia medyczne
•    Eksploatacja i utrzymanie urządzeń kolejowych
Logistyka – studia I st. (inżynierskie)
•    Inżynieria systemów logistycznych
•    Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

» Więcej kryteriów

test