1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia bydgoszcz » wyższa szkoła nauk o zdrowiu w bydgoszczy
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

O Uczelni

Zobacz też:

» O Uczelni
» Biuro karier

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy powstała 31 sierpnia 2005 roku, decyzją Ministra Edukacji Narodowej, jako pierwsza niepaństwowa uczelnia medyczna w regionie. Jesteśmy uczelnią zawodową o profilu medycznym. Kształcimy na kierunkachanalityki medycznej, kosmetologii i od 2009 roku na kierunku fizjoterapii. Zależy nam na tym aby nasi absolwenci posiadali, oprócz wyższego wykształcenia, znakomitą wiedzę praktyczną. Dlatego też duży nacisk kładziemy na wyposażenie pracowni specjalistycznych, laboratoriów a przede wszystkim na praktyki zawodowe, te śródroczne i wakacyjne. 
 
W tym celu współpracujemy z najlepszymi szpitalami bydgoskimi, takimi jak 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, Szpital Miejski w Bydgoszczy oraz przychodniami specjalistycznymi. W zakresie kosmetologii współpracujemy z najlepszymi firmami kosmetycznymi w kraju takimi jak m.in. ORI-FLAME , CLARENA, DERMICA ... 
 
Oprócz wymienionych powyżej instytucji uczelnia nasza będzie korzystała z walorów i wyśmienitej bazy fizjoterapeutycznej miasta Inowrocław ze szczególnym uwzględnieniem doskonale wyposażonego Sanatorium Uzdrowiskowego "OAZA" oraz Kliniki Uzdrowiskowej "Pod Tężniami" w Ciechocinku posiadającej oprócz bazy sanatoryjnej znakomitą bazę naukową i badawczą. 
 
Proponujemy również studia podyplomowe na kierunkach KOSMETOLOGII i FIZJOTERAPII w różnych specjalnościach odzwierciedlających aktualne potrzeby rynkowe . 
 
Zapraszamy do naszej siedziby szkoły przy ulicy Karpackiej 54 w Bydgoszczy.W stylowym budynku, przygotowaliśmy dla studentów sale wykładowe, pracownię anatomii, laboratoria chemiczne, bibliotekę z czytelnią, pracownię kserograficzno-multimedialną oraz doskonale wyposażony uczelniany gabinet kosmetyczny. Drugi z gabinetów znajduje się przy ulicy Potockiego 1 w Bydgoszczy. W ramach podpisanych porozumień korzystamy również z pracowni specjalistycznych policealnych szkół medycznych przy ul. Lenartowicza 33-35 w Bydgoszczy oraz Zespołu Szkół Nr 1 w Bydgoszczy w szczególności z profesjonalnych pracowni fryzjerskich. 
 
Biorąc pod uwagę europejski rynek pracy w programie nauczania postawiliśmy na rozszerzony oraz specjalizowany język angielski oraz na skorzystanie z możliwości jakie dają programy dofinansowane z Unii Europejskiej. 
 
Wszystkie sale wykładowe i seminaryjne wyposażone są sprzęt audiowizualny i multimedialny . Część zajęć jest prowadzona w formie E-lerningu z wykorzystaniem Internetu oraz nowoczesnych technologii informatycznych. 
 
Zgodnie z Ustawą "Prawo o Szkolnictwie Wyższym" studenci otrzymują stypendia socjalne, naukowe oraz specjalne stypendia dla osób niepełnosprawnych. Studenci mają możliwość korzystania z biblioteki i czytelni uczelnianej , której zbiory obejmują zarówno literaturę i podręczniki wymagane programami nauczania jak i czasopisma fachowe oraz multimedia.

» Więcej kryteriów

test