1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia brzeg » wyższa szkoła humanistyczno-ekonomiczna w brzegu
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Studia Podyplomowe - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1000.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku - rekrutacja


Blok psychologiczny:
1. Prawidłowości i zaburzenia rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego dziecka. Różnice indywidualne w rozwoju dzieci.
2. Neuropsychologiczne mechanizmy powstawania zaburzeń rozwojowych dzieci.
3. Dziecięce zaburzenia emocjonalne i adaptacyjne (lęk, agresja, reakcje nerwicowe, nerwice i zespoły nerwicowe, nawyki i czynności nawykowe, reakcje adaptacyjne). Psychospołeczne aspekty rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami. Problemy dzieci nieakceptowanych w grupie przedszkolnej i klasie szkolnej.
4. ADHD – zespół hiperkinetyczny z zaburzeniami uwagi. Zaburzenia zachowania.

Blok pedagogiczny:

5. Problemy kształcenia dzieci niepełnosprawnych i z zaburzeniami rozwojowymi. Formy opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym i z zaburzeniami rozwojowymi w Polsce.
6. Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w grupie przedszkolnej i klasie szkolnej. Wczesna interwencja w autyzmie.
7. Wczesne rozpoznawanie zaburzeń rozwoju komunikacji językowej dziecka. Ryzyko dysleksji i dysleksja rozwojowa. SLI - specyficzne zaburzenie rozwoju językowego.
8. Profilaktyka niepowodzeń w czytaniu i pisaniu.
9. Leworęczność i oburęczność u dzieci – wczesna diagnoza i zasady postępowania. Dyspraksja i inne zaburzenia rozwoju funkcji motorycznych u dzieci.
10. Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki.
11. Przemoc w rodzinie. Problemy dziecka maltretowanego fizycznie i psychicznie. Specyfika pomocy dziecku z rodziny z problemem alkoholowym.

Rekrutacja:

Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy (podanie)
2. Potwierdzone za zgodność ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych lub licencjackich
3. Zdjęcia legitymacyjne (2 szt.)
4. Ksero dowodu osobistego (1. i 2. strona)
5. Dowód wpłaty wpisowego (100 zł)
6. Zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w siedzibie PCKU "Andragog" Szkół Wyższych w Opolu. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy: Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego "Andragog" Szkół Wyższych w Opolu, ul. Ozimska 40, 45-058 Opole, Bank Zachodni WBK S.A., I Oddział w Opolu, ul. Ozimska 6, 45-057 Opole. Numer rachunku: 97 1090 2138 0000 0001 0752 4391. Przy wpłacie należy podać: personalia wpłacającego, kierunek i tytuł wpłaty (wpisowe; za który semestr: I rata lub II rata).

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Ul. Młynarska 12,

49-300 BRZEG

 

Telefony:

077 416 00 70

lub 077 454 02 02

 

Dziekanat

wewnętrzny 21

mail: dziekanat@wshe.edu.pl

Studia Podyplomowe i Rektorat

wewnętrzny 22

e-mail: dziekanat@andragog.edu.pl

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test