1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia brzeg » wyższa szkoła humanistyczno-ekonomiczna w brzegu
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Studia Podyplomowe - Edukacja techniczna w szkole podstawowej i gminazjum

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 1000.00 pln
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku - rekrutacja

Historia postępu technicznego
Technika w środowisku nauczania
Podstawy mechaniki
Podstawy elektrotechniki i elektroniki
Technologie obróbki materiałów
Projektowanie i dokumenatacja techniaczna
Ergonoamia, bezpieczeństwo i organizacja pracy
Żywienie człowieka
Wychowanie komunikacyjne
Technologie informacyjne
Metodyka nauczania techniki
Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II

3 semestry - 360 godzin

Absolwent Studiów Podyplomowych może podjąć pracę jako nauczyciel przedmiotu "Technika" w szkole podstawowej i gimnazjum.

Uruchomienie kierunku studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej ilości słuchaczy na danym kierunku.

Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy (podanie)
2. Potwierdzone za zgodność ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych lub licencjackich
3. Zdjęcia legitymacyjne (2 szt.)
4. Ksero dowodu osobistego (1. i 2. strona)
5. Dowód wpłaty wpisowego (100 zł)
6. Zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w siedzibie PCKU "Andragog" Szkół Wyższych w Opolu. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy: Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego "Andragog" Szkół Wyższych w Opolu, ul. Ozimska 40, 45-058 Opole, Bank Zachodni WBK S.A., I Oddział w Opolu, ul. Ozimska 6, 45-057 Opole. Numer rachunku: 97 1090 2138 0000 0001 0752 4391. Przy wpłacie należy podać: personalia wpłacającego, kierunek i tytuł wpłaty (wpisowe; za który semestr: I rata lub II rata).

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Ul. Młynarska 12,

49-300 BRZEG

 

Telefony:

077 416 00 70

lub 077 454 02 02

 

Dziekanat

wewnętrzny 21

mail: dziekanat@wshe.edu.pl

Studia Podyplomowe i Rektorat

wewnętrzny 22

e-mail: dziekanat@andragog.edu.pl

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test