1. » kontakt
  2. » oferta
  3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia środa wielkopolska » wielkopolska wyższa szkoła społeczno-ekonomiczna w środzie wielkopolskiej
Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej

Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej

Pedagogika

Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 1250.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

O kierunku

Pedagogika jest teoretyczną podstawą edukacji, szerzy wiedzę na temat norm i wartości dydaktycznych, a także przygotowuje do odpowiedzialnego i samodzielnego wypełniania obowizków społecznych. W związku z tym obecność wśród nas specjalistów z zakresu pedagogiki jest bezsporna.

 

Wydział Nauk o Wychowaniu WWSSE oferuje naukę na czterech specjalnościach. Do grona naszych wykładowców należą m.in.: prof. zw. dr hab. Tadeusz Frąckowiak,
prof. zw. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk, prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik, prof. nzw. dr hab. Maria Burtowy, prof. nzw. dr hab. Maria Korcz, doc. dr Dorota Domagała,
doc. dr Przemysław Frąckowiak.

 

Absolwent studiów zawodowych Wydziału Nauk o Wychowaniu - Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno - Ekonomicznej na kierunku pedagogika uzyskuje szeroką wiedzę ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną, niezbędną do podjęcia działalności pedagogicznej zarówno w szkole, jak i w innych placówkach oświatowo-wychowawczych.

 

Program edukacji na Wydziale Nauk o Wychowaniu, kierunek pedagogika zakłada, że absolwent powinien nie tylko znać dorobek pedagogiki, socjologii, psychologii, orientować się w głównych ustaleniach dotyczących problematyki etyki pedagoga, biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania człowieka, ale również opanować praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania i doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

 

 

Więcej informacji o profilach poszczególnych specjalności oraz mażliwościach zawodowych przyszłych absolwentów uzyskać można klikając na poniższe linki:

 

=> Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z terapią pedagogiczną
=> Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
=> Doradztwo zawodowe i edukacyjne z animacją społeczno - kulturową

=> Pedagogika resocjalizacyjna i praca socjalna

Rekrutacja

1. Zasady rekrutacji, należy:

Wypełnić formularz zgłoszeniowy
Dołączyć wymagane dokumenty tj:
- świadectwo dojrzałości (oryginał lub oryginalny odpis)
- 4 fotografie legitymacyjne
- ksero dowodu osobistego
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów
- podpisaną umowę (dwie kopie).

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test