1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia jarosław » państwowa wyższa szkoła techniczno-ekonomiczna w jarosławiu
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Pielęgniarstwo

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Jarosławiu

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie 0.00 pln
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe
doktoranckie
Ceny za 1 semestr

Pielęgniarstwo

PIELĘGNIARSTWO

 

 

Studia I stopnia

 • licencjackie stacjonarne - 3,5 roku (7 semestrów)
 • licencjackie niestacjonarne - 3,5 roku (7 semestrów)

 

Cytat

Agnieszka Sowa, IV rok

„Pielęgniarka to zawód z powołaniem. Pielęgniarka nie tylko wypełnia swój zawód, ale i służy. Kiedy wybierałam ten kierunek chciałam nauczyć się radzenia sobie w każdej sytuacji i niesienia pomocy innym. Dodatkowo wiem, że każdy z nas po zakończeniu tych studiów znajdzie pracę!"

 

 

Wstęp

Jeżeli nie jesteś osobą obojętną, lubisz ludzi i czerpiesz radość z tego, że możesz komuś pomóc, powinieneś studiować pielęgniarstwo. Studia u nas to: wykwalifikowana kadra, bardzo dobra baza dydaktyczna, profesjonalne praktyki zawodowe, wspaniała atmosfera oraz wiedza i umiejętności, które pozwolą Ci pracować w zawodzie w Polsce i przygotują do pracy za granicą. Myślisz o swojej przyszłości zawodowej w dziedzinie pielęgniarstwa i jesteś zainteresowany rozwojem swojej osobowości, kreatywności i samodzielności? Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu jest dla Ciebie!

 

 

Jak kształcimy?

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo jest wyposażony w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu budowy i funkcjonowania ludzkiego organizmu, zasad ratowania życia, rehabilitacji i wielu pokrewnych dziedzin medycyny, ale także komunikacji interpersonalnej, by jeszcze lepiej służyć osobom potrzebującym. Będzie przygotowany do: świadczenia opieki zdrowotnej (jak pomagając, nie szkodzić?), zarządzania opieką zdrowotną (jak efektywnie zorganizować i zapewnić najlepszej jakości opiekę medyczną dla każdego?), promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej (co i jak mówić ludziom, aby żyli długo i byli szczęśliwi?), współdziałania w zespole terapeutycznym (jak wspólnymi siłami pomagać innym?). Dzięki doświadczonej kadrze, wysokiemu poziomowi kształcenia, współpracy z instytucjami zewnętrznymi, dokumentom uprawniających do pracy w kraju oraz poza jego granicami dajemy absolwentom 100% gwarancję zatrudnienia w zawodzie.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo będzie przygotowany do pracy w"

prywatnych i publicznych szpitalach, przychodniach i klinikach

domach pomocy społecznej

zakładach opiekuńczo-leczniczych

ośrodkach sanatoryjnych

samodzielnego prowadzenia usług medycznych

pogotowiu ratunkowym

 

 

Wybrane przedmioty

 • genetyka
 • zdrowie publiczne
 • psychologia
 • psychiatria
 • anatomia
 • dietetyka
 • rehabilitacja
 • ratownictwo medyczne

 

 

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa na podstawie konkursu świadectw maturalnych. W pierwszej kolejności przyjmowani są laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego i okręgowego. Punkty przeliczeniowe ze świadectwa dojrzałości:

 

Egzamin dojrzałości - "Stara matura"
Przedmioty objęte punktacją w postępowaniu kwalifikacyjnym:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny wskazany przez kandydata,
 • jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie.

 

Egzamin maturalny - "Nowa matura"
Przedmioty objęte punktacją w postępowaniu kwalifikacyjnym:

 • język polski P lub R,
 • język obcy nowożytny P lub R, wskazany przez kandydata,
 • jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie P lub R.

 

P - podstawowy; R - rozszerzony

 

 

Wymagane dokumenty

Potrzebne dokumenty

 • świadectwo dojrzałości /zaświadczenie OKE i świadectwo ukończenia szkoły (oryginał lub odpis sporządzone przez szkołę albo kopię uwierzytelnioną przez notariusza),
 • formularz rekrutacyjny (druk do pobrania w biurze rekrutacji oraz na stronie internetowej Uczelni),
 • zaświadczenie lekarskie aktualne, zgodne z obowiązującymi przepisami, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,
 • ewentualnie zaświadczenie o niepełnosprawności,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopia książeczki wojskowej,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów, (dla kierunku Turystyka i Rekreacja oraz Pielęgniarstwo z Poradni Medycyny Pracy),
 • kserokopia aktualnej książeczki zdrowia dla celów epidemiologicznych dla kierunku Pielęgniarstwa,
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu dla kierunku Pielęgniarstwa- studia niestacjonarne,
 • opłata rekrutacyjna w wysokości 80 zł,  kwotę należy uiścić na konto Uczelni
  Kredyt Bank S.A O/Przemyśl Filia Jarosław nr: 48 1500 1634 1216 3002 5345 0000

  Dowód wpłaty oryginał dołącza się do składanej dokumentacji, opłata rekrutacyjna nie podlega o zwrotowi, nawet w przypadku nie przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego.
 • 3 aktualne fotografie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
 • kolorowe zdjęcie w formacie JPG lub PNG, o rozdzielczości minimum 300 dpi i minimalny wymagany rozmiar  zdjęcia w pikselach to 236x295, przekazane na CD/DVD lub do załadowania poprzez stronę Uczelni  www.studiuj.pwste.edu.pl w dziale rekrutacja (podpisane z PESEL);


Zestawy dokumentów składa się w papierowych wiązanych teczkach formatu A4.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test